Archive for the ‘Virtual Whiteboards’ Category

ActivBoard – pedagogiskt hjälpmedel för att synliggöra hybridbiblioteket?
October 16, 2006

Var på ett mycket spännande studiebesök idag. Kvickentorpskolan i Farsta visade sina nya sk. Activeboards som de precis börjat använda i undervisningen. Fantastiskt! 🙂 Jag tror att även vi i biblioteken skulle kunna ha stor nytta av interaktiva whiteboards. Som ett sätt att levandegöra webben och synliggöra hybridbiblioteket både för medarbetare och kunder. En virtuell whiteboard som bryggar samman det fysiska och virtuella biblioteket. Helt i linje med en bibliotek 2.0-vision som syftar till att bygga communities både på webben och i det fysiska biblioteket.

Här ett exempel på vad man kan göra med ActiveBoard:

Advertisements