Archive for the ‘Social Software’ Category

Bromöllas sak är vår
November 22, 2007

Gå med i uppropet för Bromöllas bibliotek och deras rätt att vara med på Facebook och MySpace!

Advertisements

CyberTools om sociala nätverk: Facebook, Ning, Google Open Social…
November 20, 2007

CyberTools

CyberTools om sociala nätverk
6 december i Stockholm
SFIS, Utbildningsnämnden

Kursinformation

Välkomna till årets CyberTool-tema som vi i år ägnar helt åt sociala nätverk.

Sociala nätverkstjänster har verkligen slagit igenom det här året, i samband med att Facebook fångat så mångas fantasi. Under detta halvdagsseminarium vill vi utröna hur man kan använda sociala nätverkstjänster som bibliotekarie eller informationsspecialist.

Här några praktiska punkter vi tar upp:

* Hur kan jag använda Facebook på ett kreativt sätt? Vilka bibliotek använder Facebook idag och vad kan man göra?
* Skapa ett eget socialt nätverk med hjälp av Ning.
* Vad behöver jag kunna för att skapa Facebook-applikationer och vad innebär Googles Open Social?

Föreläsare:
Anna Stina Axelsson (Regionbibliotek Stockholm)
Åke Nygren (Stockholms stadsbibliotek)
Erik Stattin (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket).

Datum och tid:

6 december, kl. 9:30 – 12:30 på KTH, Osqars backe 14, Sal E51.

Anmäl dig via länken nedan senast onsdag 28/11.

Hjärtligt välkomna!

Anmäl dig här!

Datum: 6 december
Stad: Stockholm
Plats: KTH, Osqars backe 14, Sal E51.
Pris för medlem: 1.000 kr
Pris för icke medlem: 1.500 kr
Sista anmälningsdag: 28 november
Ansvarig: Erik Stattin

Egentligen ganska självklart…
October 2, 2007

… att fler och enklare kommunikationskanaler kan leda till förbättrade sociala relationer:

“…tekniken gör att föräldrar lättare kan kontakta sina barn och barnen känner sig tryggare och mer villiga att kommunicera, säger Woolfson till Reuters. Resultatet ska vara att föräldrar i allmänhet känner sig mindre oroliga för sina barn. (…) “Den nya tekniken innebär också att klyftan mellan generationerna minskar. När även mor- och farföräldrar anammar den nya tekniken kan de lättare hålla kontakt med barnbarnen, vilket bara borde ha positiva effekter.”

Läs mer på PC för alla:s nätupplaga.

Vilket borde innebära att bibliotek som tar social software på allvar har bättre förutsättningar att utveckla sina sociala relationer med sina kunder. Typ.

Comapping.com – New very 2.0 Online Mindmapping Tool
May 18, 2007

comapping

In an earlier posting I mentioned the pro and cons of the new online mindmapping tool Mindomo. Now – thanks to a comment by Omar – I have discovered another cool online tool: Comapping. One of the neat things about this service is that it’s all about collaboration and sharing. Just like Google Docs you can share your documents with your friends or collegues and create documents together, in this case mindmaps. I find this feature potentially really useful – it could be a way, for instance, of improving quality in learning situations.

In Kista Learning Center (Kista Lärcenter), where I work, we have recently discovered the wonders of interactive whiteboards as a way to better connect to both library staff and to our library users. We use it a lot in study and career councelling situations, in staff training and in public hands-on classes. Now, being able to build collaborative mindmaps online – involving also distant learners – will give us a new perspective to improve brainstorming and presentations.

I like the interface of Comapping and I love the sharing possibilities. This is a paid service though, so if you consider using it you should take into consideration that there are other free mindmapping alternatives on the market that may work just as well for you, like CmapTools and Mindomo. But if you want to discover the miracles of sharing and collaboration, Comapping might be the killer app!

New book: “Social Software in Libraries”
March 17, 2007

ssil

Read more, and order the book…

(via LibrarianInBlack)