Archive for the ‘one-laptop-a-child’ Category

One Laptop a Child – flipp eller flopp?
January 5, 2008

Den s.k. 100-dollarsdatorn (One-Laptop-a-Child) visar sig bli mycket dyrare än beräknat. Hårdvarujätten Intel har dragit sig ur samarbetet samt även flera mottagarländer, bl.a. Libyen och Nigeria. Argumentet från regeringarnas sida tycks vara att det inte är någon mening att satsa på datorisering när det saknas så många andra fundamentala resurser i dessa fattiga länder.

DN.se citerar Nigerias utbildningsminister Igwe Aja-Nwachuku:

“- Vad är vitsen med att introducera “En laptop per barn” när de inte har stolar att sitta på, när de inte har uniformer att gå till skolan i, när de inte har resurser?” Läs mer…)

Bra fråga.

Men man kan också fråga sig om de här beslutsfattarna riktigt greppat vad projektets huvudsyfte egentligen är. Det handlar ju inte om en lyxartikel för underhållning utan snarare om att via massiv spridning av datorer informera och utbilda barn som idag inte har tillgång till skolböcker,bibliotek, datorer och internet. Syftet är ju att tack vare datoriseringen påskynda en ekonomisk, social och miljömässig utveckling i länderna i fråga. De är ju just pga bristen på ekonomiska och utbildningsmäsiga resurser som den här typen av dator behövs!

Att One Laptop a Child-projektet eventuellt floppar innebär förstås inte att den bakomliggande idén med projektet dör. Kanske kan andra aktörer driva frågan på ett mer övertygande sätt? Vem vet, kanske kan biblioteken ha en roll att spela i de här sammanhanget? Om inte regeringarna låter sig övertygas om att prioritera en dator till varenda barn i landet så kanske de i alla fall kan tänka sig att förse biblioteken med fler (bärbara) datorer? Tänk om fler fick upp ögonen för bibliotekens potentiella roll som arenor för kollaborativt lärande, både i det fysiska och det virtuella rummet? Folkbildning, helt enkelt!

Advertisements

200-dollarsdatorn nästa års julklapp till folkbiblioteken?
September 16, 2007

OLPC

Quanta, tillverkaren av den Linuxbaserade“100-dollarsdatorn”, kommer att under 2008 släppa en kommersiell dito för 200 dollar.

2008 kanske blir året då de bärbara enheterna äntligen går sitt intåg i folkbiblioteken på bred front? Så vi kan säga bye bye till de trista stationära monsterdatorerna?

Släpp biblioteksmedarbetarna och användarna loss – det finns trådlöst och bärbart!