Archive for the ‘Microsoft Surface’ Category

Microsoft Surface – NOW we’re talking!
June 3, 2007

Microsoft Surface

Mediejukeboxen i all ära men visst känns Microsoft Surface långt mer lovande för biblioteken?

Perfekt för att låna e-böcker och e-musik, dela foton och videos, rita och måla, workshopa, leka, lära…. Och den känns mer 2.0 också – inte en ensampryl utan nåt för flera att samlas kring.

Advertisements