Archive for the ‘Biblioteksdagarna’ Category

Biblioteksdagarna 2007: Web 2.0 – på riktigt!
June 9, 2007

biblioteket.se

Mats Hernvall, f.d. chef för Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet, talade på Biblioteksdagarna om tankegångarna bakom webbprojektet Biblioteket.se. En övergripande slogan för detta projekt har varit från låntagare till deltagare, dvs att överge synen på kunderna som passiva konsumenter till förmån för en syn på biblioteksanvändarna som aktiva deltagare, ja t.o.m. medskapare av bibliotekstjänster.

Här kommer ett sammandrag av Mats intressanta föredrag samt några egna reflektioner:

Biblitekens affärsidé håller!
Det vi gör – och vår kompetens – betyder något, även om samhället har förändrats

Förändra paketeringen för ökad synlighet

Viktigare än att skapa nya bibliotekstjänster är att förändra vår paketering av de bibliotekstjänster som vi redan har. Mycket av det vi gör är osynligt på webben idag – många känner inte till det vi har.

Våra kunder är mer och mer uppkopplade
– 78% av de svenska hushållen har internetaccess
– 62% har bredbandsuppkoppling
– 42% av alla mobiltel anv i skandinavien använder surffunktionen på mobilen

Vi har mycket att erbjuda på den sociala webben och i sociala nätverk

Vi i biblioteken har goda förutsättningar att få aktiva användare som gärna delar med sig av sina åsikter, tankar och kunskaper. Ett bibliotekscommunity kring böcker, film och musik har större potential att engagera aktiva användare än i andra communities och kollaborativa webbplatser som t.ex. wikipedia.

Varför betala när vi kan få betalt?
Kostnaderna för digitala leveranser minskar drastiskt vilket leder till snabbare insteg, fler spelare o aktörer som i sin tur leder till nya affärsmodeller. Information som vi hittills betalat för kan vi nu få gratis. Vi kan t.o.m. få betalt eftersom vi i katalogen och på webbplatsen pekar på produkter från kommersiella aktörer.

Vi behöver inte vara kommersiella men vi kan tänka affärsmässigt

Biblioteken måste vara leverera bra produkter och kännas relevanta för medborgarna. Detta kan uppnås genom att tänka affärsmässigt utan att för den skull bli kommersiella.

Den långa svansen är folkbibliotekens grundläggande affärsidé!
Inom den nya nätverksbaserade ekonomin pratar man idag om den långa svansen, dvs fenomenet att man via de virtuella nätverken ökar marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt.

Mats Hernvall menade att vi i biblioteksvärlden har tre ”långa svansar” att förhålla oss till:

Vårt osynliga mediebestånd. Vi har betydligt större bredd än bokhandlarna och vi har dessutom massor att berätta om våra medier. Vi måste synliggöra mediebeståndet och kompetensen genom att utveckla rekommendationssystemen (den som lånade den här lånade även den här..) och OPAC:en. Dagens OPAC:en har hittills varit ett interna lagersystem som inte inspirerar och lockar till läsning. Det måste vi ändra på.

Vår osynliga kompetens. Det biblioteksmedarbetarna kan har hittills varit relativt otillgängligt för kollegor. Via den digitala kanalen har vi möjlighet att synliggöra kompetensen oberoende av geografi. Vi kan dela det vi vet med varandra – inte bara i sthlm utan över hela landet – och därmed synliggöra kompetens. Vi bör förhålla oss till kollegor på ett geografiskt fritt sätt: “Jag vet inte ngt om det här men jag vet var jag ska leta för att hitta någon som vet.

(Min kommentar: här finns mycket intressanta utvecklingsmöjligheter för en tjänst som Fråga biblioteket. Genom att på nationell och även internationell nivå -via taggning – samla in information om medarbetarnas individuella intressen och spetskompetenser kan vi bygga sk kompetenskluster som överbryggar geografiska gränser. Man kan här se de samverkande biblioteken som kunskapsmäklare som matchar individuell kompetens med individuella informations- och kunskapsbehov. Biblioteket som ”matchmaker” helt enkelt!

Våra osynliga kunder. Kunderna vet en massa som vi bör ta tillvara. Hur mkt vi i biblioteken än vet så finns det alltid några andra där ute som vet lite till. Och det vill de tala om för oss. Vi vet idag att ju mer udda ämnet är desto mer ökar intresset mellan de hängivna att kommunicera med varandra. Vår uppgift är att ge kunderna plats och möjlighet att dela med sig av det som de vet. Vi måste skapa system som gör det möjligt för kunderna och personalen att föra en dialog med varandra – och med medierna. Bibliotekens informationsmängd betingar ett stort värde. Viktigt är att kunna relatera medierna sinsemellen, och med aktiviteter och evenemang. Tagga och skapa moln kring vad den enskilde tycker om. Kunden måste ges möjlighet att jämföra sig själv med andra som tycker om liknande saker.

(Min kommentar: En angelägen uppgift på nationell nivå blir att bygga Fråga biblioteket 2.0, dvs öppna upp frågetjänsten för kundernas medverkan. Om frågetrafiken tidigare varit en one way communication mellan kund och bibliotekarie så bör framtidens biblioteksfrågetjänst bli en del av den sociala webben där användarna ges möjlighet att interagera sinsemellan. Jfr Yahoo Answers)

Vad har vi skapat i Stockholms stadsbibliotek?
Vi har skapat en kundorienterad webbplats och en ny katalog som binder samman medierna och verksamheten på ett bra sätt. Vi ville synliggöra personalens tjänster och kompetens för vi tror att ett bibliotek är inte en utlåningscentral enbart för böcker. Vi är mycket mer! Visa fram personalens kompetens i den digitala kanalen och visa att vi finns!

Är Biblioteket.se ett IT- eller verksamhetsutvecklingsprojekt?
Biblioteket.se är primärt ett verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till förändringar i organisationen, inte enbart ett IT-projekt:

– Tekniken kan lösas förhållandevis enkelt, men att förändra förhållningssättet (visa upp sig och stå för saker, rekommendera, inte vara objektiv utan subjektiv) – det är nåt helt annat. Det arbetet tog mycket mer tid än själva webbplatsen.

– Viktigt: för att göra ett verksamhetsutvecklingsprojekt och förändra en organisation så bör investeringen i verksamhetsutvecklingen vara 3-5 ggr så stor som kostnaden för själva IT-systemet.

– Det finns ingen produkt som löser uppgiften. Vi kan inte köpa en produkt och tro att vi är någonting nytt. Vi måste satsa någonting själva också

– Vi måste ställa frågan vad vi ska ha allt detta nya till (bloggar, wikis, podcasting, rss osv) Vad är det vi vill uppnå? Hur stärker det vår verksamhet? Har vi ingen vision så är det ingen idé att bygga allt det här.

Mats avslutade sitt tankeväckande föredrag genom att uppmana oss
– till lek: utforska och lek med webbplatsen! Ha roligt!
– att vara prestigelösa och uppmuntra till Open Source tänk (dela teknik, kod och intellektuellt kapital med varandra)
– att inte dölja problemen! Var istället ärliga! I nätverksamhället märks det snabbt om vi låtsas vara något vi inte är. Att inför kunden erkänna problem och svårigheter kan tvärtom ge oss cred!
– acceptera att BETA är ett normaltillstånd. Bibliotekswebbplatsernas grundfunktioner ska självklart fungera men vi kan experimentera och utveckla nya spännande lösningar och för att göra det bra bör vi se webbplatsen som något som aldrig blir helt klar.

Om du vill se Mats föredrag så kan du göra det här!

Advertisements

Biblioteksdagarna 2007: Library 2.0 (Michael Casey)
May 29, 2007

Michael Casey, Division Director, Technology Services, Gwinnett County Public Library, Georgia, USA
Blog: Librarycrunch.com

Flickr: Michaels photos from Stockholm

This is a short summary of Michaels speech at the Library 2.0 conference Biblioteksdagarna 2007 in Stockholm:

Library 2.0 is…

all about library users – and non-users: keeping those we have while actively seeking those who do not currently use our services
about constant – and purposeful – change: a model for library service that enables libraries to respond to constantly changing customer demands. Our customers, our technology and our own lives are changing – at a greater speed than before. We are now meeting the challenge to serve customers that simply don’t have the time to come in to the library – as they used to. We have to prepare for constant change, but change must be purposeful, not change for the sake of change. It must fit within the library’s mission and vision.
about evaluation: library services should be seen as constant BETA = always responding to your customers, always asking ourselves: do our users like it? Are they successful? Nothing should qualify as a sacred cow.
more of an offshoot from Business 2.0 than from Web 2.0. Business 2.0 is about opening a dialogue with the custumers. They now have higher demands than before: they expect to be able to call, e-mail and get live reponse from you. They expect you to allow them to give you suggestion how to improve your service and they expect you to listen. If you don’t listen – you go out of business.
about building stakeholders (Michael Stephens), encouraging the building of an almost personal relationship with the library, almost like a family.
about communicating with your customers in a two way stream electronically (John Blyber)
the natural evolution of library services to a level where the library user is in control of how and when she gets access to the services she needs and wants (Thomas Brevik)
about social spaces: libraries are not just books – they should primarily be seen as social spaces
about teens – libraries are for them too
about user participation: we need to collaborate with our customers. Fundamentally your library system is your community.
about reaching “The long tail”. Learn from Amazon’s experiences
about embracing new technologies: the library should be a place to go to in order to learn new technologies. Go out to the community! If most of your users have computers and high speed internet at home you shouldn’t invest much in that, but if the users don’t have access at home you should provide it in your library. Don’t forget: technology is just a tool! Ask yourself: Does it fit your library’s mission and your organizational culture? Technology has to allow us to do more with less.
about money and politics – people expect transparency. We have to show returns of investments. It’s about building a base of stakeholders. We have to be able to sell ourselves to those who are giving us our money

Michael Casey ended his presentation by citing Jeff Rohwer in Wired Magazine (June 2007-05-28):

“The democratization of media through Web 2.0 technologies is forcing companies and individuals to look at themselves and the work they do in a new light. It’s forcing us all to have a healthier relationship with our customers, clients, and business partners. And at the end of the day, honesty and transparency are an important component of any relationship”

…and, finally, asking:

Will people always need libraries? Yes, but prove it! It’s up to us, not the customers.

After the presentation a poll was carried out among the audience:

Is Library 2.0 good for Swedish libraries?
. The overwhelming majority of the listeners expressed a positive attitude:

82,8 % Yes
1,8 % Dont’t think so
15,4 % We already work that way

Biblioteksdagarna -07: Peter Alsbjer rätar ut frågetecken – och hittar nya…
May 27, 2007

…på sin blogg [Omv] Lite IT.

Biblioteksdagarna 2007: Vilka bloggade?
May 25, 2007

Enligt Technorati hade idag kl 22.00 sammanlagt 37 bloggposter publicerats som innehöll ordet “Biblioteksdagarna”

Här är bloggarna:

bibl.se
Biblioteksrelaterat
mymarkup.net
Bibliotek 2.0
Nybsonytt
Barbabloggen
Biblioteksliv
Anns agenda
Bibliotekarierna babblar
Den onde bibliotekarien
IB Weblog
Under the milky way
Objektiv SD-blogg

Biblioteksdagarna -07: bilder@Flickr
May 25, 2007

knatter

Malins snajsiga konferensbilder (t.ex. bilden ovan där jag förpestar tillvaron för konferensdeltagarna med mitt tangentbordsknatter) hittar du här!

och Michael Caseys coola stockholmsbilder hittar du här!

Biblioteksdagarna -07: Library 2.0 – hype or new realities? Se workshopen live idag kl 13.30
May 25, 2007

Jag kommer att streama nedanstående workshop direkt från Biblioteksdagarna 2007. Om tekniken är med mig, vill säga 🙂

När? Alldeles strax: 13.30
Var? http://biblabs.pbwiki.com/Video+Lab

Library 2.0 – hype or new realities?

Hur skall biblioteksvärlden förhålla sig till 2.0-begreppet. Innebär det en ny plattform som möjliggör ett nytt betraktelsesätt på bibliotekens relation till det senmoderna samhället? Vad innebär brukarinflytande? Vad blir kvar av bibliotekarieidentiteten? I bakgrunden finns Sygmunt Baumann och Ulrich Bechs teorier om den andra moderniteten till vilka alla institutioner måste förhålla sig inklusive biblioteken.
Michael Casey inleder en diskussion som tar sin utgångspunkt i torsdagens föreläsning. Diskussionen sker på engelska. Samtalsledare: Roland Persson, Svensk Biblioteksförening

Biblioteksdagarna -07: “Blog out”
May 25, 2007

Intensivt tok-twittrande och tok-mingel igår på Nalen med de förtjusande biblioteksrelaterade systrarna och deras manliga biblioteksgroupies. Vi bildade aktionsgruppen Nerd 2.0 med syftet att upplysa världen om att det ju faktiskt inte GÅR att föra ett vettigt samtal utan mobiltelefon. Utrop som “Inte utan min mobil” och “Rör inte min laptop” surrade genom luften. Andra signifikanta och ytterst relevanta utsagor som “jag gillar ditt RSS-flöde” och “vad vore en bal på slottet utan AJAX” gjorde gårdagens begivenheter till ett njutbart informationsflöde baserat på participation och kollaboration. Trevlighet 2.0, helt enkelt!

Och vad hände med det seriösa bloggandet då? Lugn – det kommer mer – har bara tagit mig en liten “blog out”. 🙂

Biblioteksdagarna -07: Re-thinking the role of libraries in the networked age
May 24, 2007

Re-thinking the role of libraries in the networked age. Tom Wilson, Professor Emeritus, University of Sheffield. Visiting Professor, University of Leeds Business School. Visiting Professor, Högskolan i Borås, Sweden.


How should libraries respond to the changes that the communication and networking society implies?
Tomas Wilson suggest that we try to adapt our library services to better suit the real needs of our users, by:

Being aware that we’re no longer only serving the local community, but the whole world
– anyone can reach us digitally and we need to be prepared

Being aware that we’re now on a much more competitive arena than before The world of leisure used to be small, but now it’s huge. The library and the books are just one part of peoples leisure options. Reading is in decline – in the UK, for example, in 2010 probably only half the amount of books will be borrowed compared to 1985

Realising that the use of Internet is exploding – There are now over a billion internet users in the world, as compared to just 16 million in 1996. The greatest usage explosion is currently in Asia:

Asia – 35,8%
Europe: 28,3
North America 20,9 %

Seing the social networking systems as only virtual networking
, systems not really social networking systems – being truly social implies face-to-face communication


Re-adapting the classical five laws of library science
– We should not retire from the new virtual networking society world but instead face the new realities readapting the classical laws of library science suggested by the father of modern library science S. R. Ranganathan:

RANGANATHAN’S LAWS OF LIBRARY SCIENCE
1. Books are for use.
2. Every person his or her book.
3. Every book its reader.
4. Save the time of the reader.
5. The library is a growing organism.

Wilson suggest we re-adapt these laws to our networked society:

LAWS OF THE NETWORKED SOCIETY
1. Info resources are there to be used
2. Univ access to info is a social necessity
3. every doc is of value to someone
4. To be useful, information must be delivered
5. (missed this one, sorry)

Learning from the Amazon experience – The Amazon model should be the future of the library catalogue but unfortunately this hasn’t happened yet. We still see bad examples of catalogues designed for librarians, not for users. Here Wilson exemplified by mentioning Bibliotek.se as one of the row of old school catalogues.

Realising that libraries basically are about people – not buildings
The catalogues should be improved to better suit the needs of our users by for example adding commenting, read-a-chapter-before-borrowing features, presenting information clearly and with book covers and images etc. Another example of not user friendly design was the website of the Library of Sheffield . A semiotic analysis of that webpage shows that the library is about buildings, not people. This is totally wrong. Libariers are about people not buildings!

Promoting library resources on social networking sites, like Facebook.
This may, in the long run, not be the proper way for libraries to promote themselves, though. Social networking sites are basically for teenagers and post teenagers with interests focused on sex, drugs and rock & roll. Maybe libraries should instead develop their own social networking sites? Thus we’ll be able to interact with ALL users, not only those who decide to join a specific network. (My comment: why not do both? Building our own social networking sites – like http://www.biblioteket.se – AND be present on other social networking sites like Facebook, LinkedIn etc.?)

Improving our helpdesks. Instant Messaging can be a new way to interact with the user community. A trecent study, though, showed that in-person visits in the library still overshadows e-mail, phone, and IM reference. Wilson therefore recommends that we make aim at improving the former reference desks and convert them into modern and efficient helpdesks. Improving helddesks would be a better way to meet the needs of the users. (My comment: isn’t it also true that IM usage is exploding? That there are lots of potential library users out there that we should meet up with? Shouldn’t be be both were our users AND non-users are?)

This presentation has been video taped and will be available on the Biblioteksföreningen website from tonight. Watch it by following this link: http://projects-yra.se/FOL0001

Se Biblioteksdagarna på webben!
May 24, 2007

Flera av Biblioteksdagarnas föredrag spelas in och publiceras på Biblioteksföreningens hemsida. Varje kväll läggs presentationerna ut här: http://projects-yra.se/FOL0001


Pga lokalsituationen kommer morgondagens workshop med Michael Casey kl. 13.30 inte att spelas in av Biblioteksföreningen. Jag kommer därför att testa att streama workshopen via min laptop. Återkommer med mer info detta.

Biblioteksdagarna -07: Klotterplank!
May 24, 2007

För dig som snabbt och enkelt vill kunna tycka till om Biblioteksdagarna 2007 har jag lagt upp ett tillfälligt klotterplank för “oneliners”:

http://www.onelinr.com/channels/Biblioteksdagarna2007