Archive for the ‘Bibliotek 2.0’ Category

Biblioteket.se lanserad!
February 25, 2008

Hurra och grattis till Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek som kämpat hårt för att få till Sveriges snyggaste bibliotekssajt!

Biblioteket.se

Advertisements

Vad tycker egentligen bibliotekarierna om Bibliotek 2.0?
January 24, 2008

Den frågan försöker Anna Bernhem och Linnéa Kuster besvara i D-uppsatsen:

Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 ? En fenomenografisk undersökning

In the library community there is a continuous discussion about enhancing user interactivity on library websites, according to the principles of Web 2.0, called Library 2.0. The purpose of this thesis is to study how librarians conceive Library 2.0. The focus is on the study of the librarians? conceptions of user interactivity on the website, and if the librarians conceive that their professional role is affected by Library 2.0.

Läs mer på Uppsatser.se…

Dreamhack 2007. Dream(lib)hack 2008?
November 21, 2007

dreamhack

Trots det glokala-trådlösa-gränsöverskidande-nätverksamhället tycker tydligen fortfarande en hel massa unga hackers att det är riktigt kul att träffas IRL…

Om några dagar samlas tusentals kids helt frivilligt och entusiastiskt i en jättelokal i Jönköping för att utbyta erfarenheter, samarbeta, öva, lära, upptäcka, experimentera och ha kul…..

Participation. Collaboration. Networking. Play. Learning 2.0. Library 2.0 (?)

Hmm… nästa års Dreamhack i Kulturhuset? Tänk tanken…

Bokcirkla 2.0!
September 25, 2007

bokcirklar

Om du trodde att bokcirklar var ute så trodde du helt fel. Cirklar är tidlösa och hetare än någonsin. Speciellt Bokcirklar.se som i sann bibliotek 2.0-anda vill inspirera till boksamtal både på nätet och i biblioteken.

Testa att bokcirkla nu!

Det där med biblioteksmedarbetare…
June 18, 2007

…tycks inte riktigt ha slagit igenom ännu i Sverige. Tyvärr. Börjar bli gruvligt trött på den där exkluderande dikotomin bibliotekarie/biblioteksassistent. Hierarkiskt, förlegat och orättvist.

Tänk om vi – när jag jobbade i bokhandel – hade varit tvungna att dela in oss i “Bokhandlare” och “Bokhandelsassistenter”? Så oerhört fånigt det hade känts. Och diskriminerande.

Dieselverkstadens bibliotek är mig veterligen det enda svenska bibliotek hittills som har tagit till sig begreppet biblioteksmedarbetare och konsekvent försöker tillämpa en inkluderande modell. Alla som jobbar där, oavsett examen, tituleras biblioteksmedarbetare. Finns det fler bibliotek som lämnat den idiotiska dikotomin bibliotekarie/biblioteksassistent? Och börjat inkludera och respektera alla medarbetares mångskiftande kompetenser?

För övrigt tycker jag att ordet låntagare känns ungefär lika “respektfullt” som bidragstagare. En sk bidragstagare är en försäkringstagare som utnyttjar rätten till utbetalning från socialförsäkringen när han/hon är i behov av det, inte någon som “tar” bidrag. Och den som lånar en bok i ett bibliotek är en skattebetalare som utnyttjar sin rätt att läsa våra gemensamt ägda böcker. Han eller hon borde egentligen kallas bokägare, eller bokläsare, inte låntagare.

Varför har jag taggat det här inlägget Bibliotek 2.0? För att frågan om hur biblioteksmedarbetarna kallas – och därmed värderas – har med Bibliotek 2.0 att göra. En hel del.

Next stop Aarhus!
June 9, 2007

elevations
Early tomorrow morning I’m off to Denmark for the mythical “Halmstad conference” – yippie!! – this year taking place in Aarhus and bearing the imaginative name “Elevations“.

If you want to follow the photo stream during the conference days you can see pictures uploaded to Flickr and tagged “elevations2007” here!

I’ll do some blogging from the conference – and for you twitter or jaiku addicts I’ll do some twittering – and some jaikuing

And I’ll do some very serious Carlsberg & danish pastry investigations too 😉

Biblioteksdagarna 2007: Web 2.0 – på riktigt!
June 9, 2007

biblioteket.se

Mats Hernvall, f.d. chef för Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet, talade på Biblioteksdagarna om tankegångarna bakom webbprojektet Biblioteket.se. En övergripande slogan för detta projekt har varit från låntagare till deltagare, dvs att överge synen på kunderna som passiva konsumenter till förmån för en syn på biblioteksanvändarna som aktiva deltagare, ja t.o.m. medskapare av bibliotekstjänster.

Här kommer ett sammandrag av Mats intressanta föredrag samt några egna reflektioner:

Biblitekens affärsidé håller!
Det vi gör – och vår kompetens – betyder något, även om samhället har förändrats

Förändra paketeringen för ökad synlighet

Viktigare än att skapa nya bibliotekstjänster är att förändra vår paketering av de bibliotekstjänster som vi redan har. Mycket av det vi gör är osynligt på webben idag – många känner inte till det vi har.

Våra kunder är mer och mer uppkopplade
– 78% av de svenska hushållen har internetaccess
– 62% har bredbandsuppkoppling
– 42% av alla mobiltel anv i skandinavien använder surffunktionen på mobilen

Vi har mycket att erbjuda på den sociala webben och i sociala nätverk

Vi i biblioteken har goda förutsättningar att få aktiva användare som gärna delar med sig av sina åsikter, tankar och kunskaper. Ett bibliotekscommunity kring böcker, film och musik har större potential att engagera aktiva användare än i andra communities och kollaborativa webbplatser som t.ex. wikipedia.

Varför betala när vi kan få betalt?
Kostnaderna för digitala leveranser minskar drastiskt vilket leder till snabbare insteg, fler spelare o aktörer som i sin tur leder till nya affärsmodeller. Information som vi hittills betalat för kan vi nu få gratis. Vi kan t.o.m. få betalt eftersom vi i katalogen och på webbplatsen pekar på produkter från kommersiella aktörer.

Vi behöver inte vara kommersiella men vi kan tänka affärsmässigt

Biblioteken måste vara leverera bra produkter och kännas relevanta för medborgarna. Detta kan uppnås genom att tänka affärsmässigt utan att för den skull bli kommersiella.

Den långa svansen är folkbibliotekens grundläggande affärsidé!
Inom den nya nätverksbaserade ekonomin pratar man idag om den långa svansen, dvs fenomenet att man via de virtuella nätverken ökar marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt.

Mats Hernvall menade att vi i biblioteksvärlden har tre ”långa svansar” att förhålla oss till:

Vårt osynliga mediebestånd. Vi har betydligt större bredd än bokhandlarna och vi har dessutom massor att berätta om våra medier. Vi måste synliggöra mediebeståndet och kompetensen genom att utveckla rekommendationssystemen (den som lånade den här lånade även den här..) och OPAC:en. Dagens OPAC:en har hittills varit ett interna lagersystem som inte inspirerar och lockar till läsning. Det måste vi ändra på.

Vår osynliga kompetens. Det biblioteksmedarbetarna kan har hittills varit relativt otillgängligt för kollegor. Via den digitala kanalen har vi möjlighet att synliggöra kompetensen oberoende av geografi. Vi kan dela det vi vet med varandra – inte bara i sthlm utan över hela landet – och därmed synliggöra kompetens. Vi bör förhålla oss till kollegor på ett geografiskt fritt sätt: “Jag vet inte ngt om det här men jag vet var jag ska leta för att hitta någon som vet.

(Min kommentar: här finns mycket intressanta utvecklingsmöjligheter för en tjänst som Fråga biblioteket. Genom att på nationell och även internationell nivå -via taggning – samla in information om medarbetarnas individuella intressen och spetskompetenser kan vi bygga sk kompetenskluster som överbryggar geografiska gränser. Man kan här se de samverkande biblioteken som kunskapsmäklare som matchar individuell kompetens med individuella informations- och kunskapsbehov. Biblioteket som ”matchmaker” helt enkelt!

Våra osynliga kunder. Kunderna vet en massa som vi bör ta tillvara. Hur mkt vi i biblioteken än vet så finns det alltid några andra där ute som vet lite till. Och det vill de tala om för oss. Vi vet idag att ju mer udda ämnet är desto mer ökar intresset mellan de hängivna att kommunicera med varandra. Vår uppgift är att ge kunderna plats och möjlighet att dela med sig av det som de vet. Vi måste skapa system som gör det möjligt för kunderna och personalen att föra en dialog med varandra – och med medierna. Bibliotekens informationsmängd betingar ett stort värde. Viktigt är att kunna relatera medierna sinsemellen, och med aktiviteter och evenemang. Tagga och skapa moln kring vad den enskilde tycker om. Kunden måste ges möjlighet att jämföra sig själv med andra som tycker om liknande saker.

(Min kommentar: En angelägen uppgift på nationell nivå blir att bygga Fråga biblioteket 2.0, dvs öppna upp frågetjänsten för kundernas medverkan. Om frågetrafiken tidigare varit en one way communication mellan kund och bibliotekarie så bör framtidens biblioteksfrågetjänst bli en del av den sociala webben där användarna ges möjlighet att interagera sinsemellan. Jfr Yahoo Answers)

Vad har vi skapat i Stockholms stadsbibliotek?
Vi har skapat en kundorienterad webbplats och en ny katalog som binder samman medierna och verksamheten på ett bra sätt. Vi ville synliggöra personalens tjänster och kompetens för vi tror att ett bibliotek är inte en utlåningscentral enbart för böcker. Vi är mycket mer! Visa fram personalens kompetens i den digitala kanalen och visa att vi finns!

Är Biblioteket.se ett IT- eller verksamhetsutvecklingsprojekt?
Biblioteket.se är primärt ett verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till förändringar i organisationen, inte enbart ett IT-projekt:

– Tekniken kan lösas förhållandevis enkelt, men att förändra förhållningssättet (visa upp sig och stå för saker, rekommendera, inte vara objektiv utan subjektiv) – det är nåt helt annat. Det arbetet tog mycket mer tid än själva webbplatsen.

– Viktigt: för att göra ett verksamhetsutvecklingsprojekt och förändra en organisation så bör investeringen i verksamhetsutvecklingen vara 3-5 ggr så stor som kostnaden för själva IT-systemet.

– Det finns ingen produkt som löser uppgiften. Vi kan inte köpa en produkt och tro att vi är någonting nytt. Vi måste satsa någonting själva också

– Vi måste ställa frågan vad vi ska ha allt detta nya till (bloggar, wikis, podcasting, rss osv) Vad är det vi vill uppnå? Hur stärker det vår verksamhet? Har vi ingen vision så är det ingen idé att bygga allt det här.

Mats avslutade sitt tankeväckande föredrag genom att uppmana oss
– till lek: utforska och lek med webbplatsen! Ha roligt!
– att vara prestigelösa och uppmuntra till Open Source tänk (dela teknik, kod och intellektuellt kapital med varandra)
– att inte dölja problemen! Var istället ärliga! I nätverksamhället märks det snabbt om vi låtsas vara något vi inte är. Att inför kunden erkänna problem och svårigheter kan tvärtom ge oss cred!
– acceptera att BETA är ett normaltillstånd. Bibliotekswebbplatsernas grundfunktioner ska självklart fungera men vi kan experimentera och utveckla nya spännande lösningar och för att göra det bra bör vi se webbplatsen som något som aldrig blir helt klar.

Om du vill se Mats föredrag så kan du göra det här!

Biblioteksdagarna 2007: Library 2.0 (Michael Casey)
May 29, 2007

Michael Casey, Division Director, Technology Services, Gwinnett County Public Library, Georgia, USA
Blog: Librarycrunch.com

Flickr: Michaels photos from Stockholm

This is a short summary of Michaels speech at the Library 2.0 conference Biblioteksdagarna 2007 in Stockholm:

Library 2.0 is…

all about library users – and non-users: keeping those we have while actively seeking those who do not currently use our services
about constant – and purposeful – change: a model for library service that enables libraries to respond to constantly changing customer demands. Our customers, our technology and our own lives are changing – at a greater speed than before. We are now meeting the challenge to serve customers that simply don’t have the time to come in to the library – as they used to. We have to prepare for constant change, but change must be purposeful, not change for the sake of change. It must fit within the library’s mission and vision.
about evaluation: library services should be seen as constant BETA = always responding to your customers, always asking ourselves: do our users like it? Are they successful? Nothing should qualify as a sacred cow.
more of an offshoot from Business 2.0 than from Web 2.0. Business 2.0 is about opening a dialogue with the custumers. They now have higher demands than before: they expect to be able to call, e-mail and get live reponse from you. They expect you to allow them to give you suggestion how to improve your service and they expect you to listen. If you don’t listen – you go out of business.
about building stakeholders (Michael Stephens), encouraging the building of an almost personal relationship with the library, almost like a family.
about communicating with your customers in a two way stream electronically (John Blyber)
the natural evolution of library services to a level where the library user is in control of how and when she gets access to the services she needs and wants (Thomas Brevik)
about social spaces: libraries are not just books – they should primarily be seen as social spaces
about teens – libraries are for them too
about user participation: we need to collaborate with our customers. Fundamentally your library system is your community.
about reaching “The long tail”. Learn from Amazon’s experiences
about embracing new technologies: the library should be a place to go to in order to learn new technologies. Go out to the community! If most of your users have computers and high speed internet at home you shouldn’t invest much in that, but if the users don’t have access at home you should provide it in your library. Don’t forget: technology is just a tool! Ask yourself: Does it fit your library’s mission and your organizational culture? Technology has to allow us to do more with less.
about money and politics – people expect transparency. We have to show returns of investments. It’s about building a base of stakeholders. We have to be able to sell ourselves to those who are giving us our money

Michael Casey ended his presentation by citing Jeff Rohwer in Wired Magazine (June 2007-05-28):

“The democratization of media through Web 2.0 technologies is forcing companies and individuals to look at themselves and the work they do in a new light. It’s forcing us all to have a healthier relationship with our customers, clients, and business partners. And at the end of the day, honesty and transparency are an important component of any relationship”

…and, finally, asking:

Will people always need libraries? Yes, but prove it! It’s up to us, not the customers.

After the presentation a poll was carried out among the audience:

Is Library 2.0 good for Swedish libraries?
. The overwhelming majority of the listeners expressed a positive attitude:

82,8 % Yes
1,8 % Dont’t think so
15,4 % We already work that way

More on UnConferences…
May 29, 2007

podcamp2

PodCamp – The New Media Community UnConference

Hmmmm…

Library 2.0…

UnConference…

Library 2.0 UnConference!

Biblioteksdagarna -07: Peter Alsbjer rätar ut frågetecken – och hittar nya…
May 27, 2007

…på sin blogg [Omv] Lite IT.