Studentbay.se gör det rimliga

Studentbay.se gör det som kurslitteraturförlagen borde ha gjort för många år sedan: tillgängliggöra kurslitteraturen digitalt för alla studenter. Första frågan som bör ställas i det här sammanhanget är inte “är det olagligt?” utan snarare “är det rimligt”?

Och svaret på frågan är givetvis: ja det är rimligt. I allra högsta grad. Jag menar, vari ligger det vettiga i att kurslitteratur som redan finns lagrad digitalt på förlagen INTE görs tillgänglig på ett smidigt sätt för alla studenter? Sunt förnuft, någon?

Det är dags för kurslitteraturförlagen att sluta sura över förlorade intäkter på svindyra pappersburna läromedel och istället hoppa på det s.k. tåget! När får vi se en svenskspråkig Ebrary?

Läs om Student BayErgo.nu

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: