Biblioteksdagarna 2007: Web 2.0 – på riktigt!

biblioteket.se

Mats Hernvall, f.d. chef för Stockholms stadsbiblioteks virtuella enhet, talade på Biblioteksdagarna om tankegångarna bakom webbprojektet Biblioteket.se. En övergripande slogan för detta projekt har varit från låntagare till deltagare, dvs att överge synen på kunderna som passiva konsumenter till förmån för en syn på biblioteksanvändarna som aktiva deltagare, ja t.o.m. medskapare av bibliotekstjänster.

Här kommer ett sammandrag av Mats intressanta föredrag samt några egna reflektioner:

Biblitekens affärsidé håller!
Det vi gör – och vår kompetens – betyder något, även om samhället har förändrats

Förändra paketeringen för ökad synlighet

Viktigare än att skapa nya bibliotekstjänster är att förändra vår paketering av de bibliotekstjänster som vi redan har. Mycket av det vi gör är osynligt på webben idag – många känner inte till det vi har.

Våra kunder är mer och mer uppkopplade
– 78% av de svenska hushållen har internetaccess
– 62% har bredbandsuppkoppling
– 42% av alla mobiltel anv i skandinavien använder surffunktionen på mobilen

Vi har mycket att erbjuda på den sociala webben och i sociala nätverk

Vi i biblioteken har goda förutsättningar att få aktiva användare som gärna delar med sig av sina åsikter, tankar och kunskaper. Ett bibliotekscommunity kring böcker, film och musik har större potential att engagera aktiva användare än i andra communities och kollaborativa webbplatser som t.ex. wikipedia.

Varför betala när vi kan få betalt?
Kostnaderna för digitala leveranser minskar drastiskt vilket leder till snabbare insteg, fler spelare o aktörer som i sin tur leder till nya affärsmodeller. Information som vi hittills betalat för kan vi nu få gratis. Vi kan t.o.m. få betalt eftersom vi i katalogen och på webbplatsen pekar på produkter från kommersiella aktörer.

Vi behöver inte vara kommersiella men vi kan tänka affärsmässigt

Biblioteken måste vara leverera bra produkter och kännas relevanta för medborgarna. Detta kan uppnås genom att tänka affärsmässigt utan att för den skull bli kommersiella.

Den långa svansen är folkbibliotekens grundläggande affärsidé!
Inom den nya nätverksbaserade ekonomin pratar man idag om den långa svansen, dvs fenomenet att man via de virtuella nätverken ökar marknaden för produkter som tidigare sålde väldigt dåligt.

Mats Hernvall menade att vi i biblioteksvärlden har tre ”långa svansar” att förhålla oss till:

Vårt osynliga mediebestånd. Vi har betydligt större bredd än bokhandlarna och vi har dessutom massor att berätta om våra medier. Vi måste synliggöra mediebeståndet och kompetensen genom att utveckla rekommendationssystemen (den som lånade den här lånade även den här..) och OPAC:en. Dagens OPAC:en har hittills varit ett interna lagersystem som inte inspirerar och lockar till läsning. Det måste vi ändra på.

Vår osynliga kompetens. Det biblioteksmedarbetarna kan har hittills varit relativt otillgängligt för kollegor. Via den digitala kanalen har vi möjlighet att synliggöra kompetensen oberoende av geografi. Vi kan dela det vi vet med varandra – inte bara i sthlm utan över hela landet – och därmed synliggöra kompetens. Vi bör förhålla oss till kollegor på ett geografiskt fritt sätt: “Jag vet inte ngt om det här men jag vet var jag ska leta för att hitta någon som vet.

(Min kommentar: här finns mycket intressanta utvecklingsmöjligheter för en tjänst som Fråga biblioteket. Genom att på nationell och även internationell nivå -via taggning – samla in information om medarbetarnas individuella intressen och spetskompetenser kan vi bygga sk kompetenskluster som överbryggar geografiska gränser. Man kan här se de samverkande biblioteken som kunskapsmäklare som matchar individuell kompetens med individuella informations- och kunskapsbehov. Biblioteket som ”matchmaker” helt enkelt!

Våra osynliga kunder. Kunderna vet en massa som vi bör ta tillvara. Hur mkt vi i biblioteken än vet så finns det alltid några andra där ute som vet lite till. Och det vill de tala om för oss. Vi vet idag att ju mer udda ämnet är desto mer ökar intresset mellan de hängivna att kommunicera med varandra. Vår uppgift är att ge kunderna plats och möjlighet att dela med sig av det som de vet. Vi måste skapa system som gör det möjligt för kunderna och personalen att föra en dialog med varandra – och med medierna. Bibliotekens informationsmängd betingar ett stort värde. Viktigt är att kunna relatera medierna sinsemellen, och med aktiviteter och evenemang. Tagga och skapa moln kring vad den enskilde tycker om. Kunden måste ges möjlighet att jämföra sig själv med andra som tycker om liknande saker.

(Min kommentar: En angelägen uppgift på nationell nivå blir att bygga Fråga biblioteket 2.0, dvs öppna upp frågetjänsten för kundernas medverkan. Om frågetrafiken tidigare varit en one way communication mellan kund och bibliotekarie så bör framtidens biblioteksfrågetjänst bli en del av den sociala webben där användarna ges möjlighet att interagera sinsemellan. Jfr Yahoo Answers)

Vad har vi skapat i Stockholms stadsbibliotek?
Vi har skapat en kundorienterad webbplats och en ny katalog som binder samman medierna och verksamheten på ett bra sätt. Vi ville synliggöra personalens tjänster och kompetens för vi tror att ett bibliotek är inte en utlåningscentral enbart för böcker. Vi är mycket mer! Visa fram personalens kompetens i den digitala kanalen och visa att vi finns!

Är Biblioteket.se ett IT- eller verksamhetsutvecklingsprojekt?
Biblioteket.se är primärt ett verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till förändringar i organisationen, inte enbart ett IT-projekt:

– Tekniken kan lösas förhållandevis enkelt, men att förändra förhållningssättet (visa upp sig och stå för saker, rekommendera, inte vara objektiv utan subjektiv) – det är nåt helt annat. Det arbetet tog mycket mer tid än själva webbplatsen.

– Viktigt: för att göra ett verksamhetsutvecklingsprojekt och förändra en organisation så bör investeringen i verksamhetsutvecklingen vara 3-5 ggr så stor som kostnaden för själva IT-systemet.

– Det finns ingen produkt som löser uppgiften. Vi kan inte köpa en produkt och tro att vi är någonting nytt. Vi måste satsa någonting själva också

– Vi måste ställa frågan vad vi ska ha allt detta nya till (bloggar, wikis, podcasting, rss osv) Vad är det vi vill uppnå? Hur stärker det vår verksamhet? Har vi ingen vision så är det ingen idé att bygga allt det här.

Mats avslutade sitt tankeväckande föredrag genom att uppmana oss
– till lek: utforska och lek med webbplatsen! Ha roligt!
– att vara prestigelösa och uppmuntra till Open Source tänk (dela teknik, kod och intellektuellt kapital med varandra)
– att inte dölja problemen! Var istället ärliga! I nätverksamhället märks det snabbt om vi låtsas vara något vi inte är. Att inför kunden erkänna problem och svårigheter kan tvärtom ge oss cred!
– acceptera att BETA är ett normaltillstånd. Bibliotekswebbplatsernas grundfunktioner ska självklart fungera men vi kan experimentera och utveckla nya spännande lösningar och för att göra det bra bör vi se webbplatsen som något som aldrig blir helt klar.

Om du vill se Mats föredrag så kan du göra det här!

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: