Biblioteksdagarna -07: Vad vill Kulturministern?

Invigningstal av Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister

Kulturministern har hittills av vissa kritiserats för osynlighet i biblioteksfrågor. Oro har också uttryckts för att den nya regeringens politik ska släppa banan fri för införande av avgifter på boklån.

Idag fick kulturministern möjlighet att skingra dimmorna och ge klara besked:

Det blir inga avgifter på boklån
. Kulturministern kommer inte att lägga förslag om avgifter vare sig på utlån av vuxenböcker eller barn- och ungdomslitteratur. MEN staten ska inte komma med pekpinnar – det är kommunerna o de lokala politikerna som har ansvaret och det är där besluten ska fattas Om vi har en ordning där staten alltid griper in riskerar vi att kväva de lokala politikernas engagemang. Avknoppning av bibliotek och entrepenader är ok så länge de avgiftsfria boklånen är det nav som allting snurrar kring.

Även moderater är bibliotekskramare! Biblioteken är symboler för ett fritt och öppet samhälle och de flesta moderater värnar om bibliotekens roll som kulturbärare och resurs för forskning och utbildning

En översyn av bibliotekslagen ska göras, dock inte under 2007, – förhoppningsvis under 2008. Det uttalade syftet är att stärka biblioteken!

Bibliotekens roll måste ständigt omrövas – nästan allt måste kunna ifrågasättas

Biblioteken tillgänglighet bör förbättras – både virtuellt och fysiskt
. European Digital Library är ett bra intiativ i rätt riktning.

Bibliotekens lokala indentitet bör stärkas – gärna genom profilering

Samverkan med nya partners ska uppmuntras (Jfr Åres kommun där bibliotek och turistbyrå samverkar. Här har också ett kommunkort införts, ett gemensamt kort både för bibliotoekstjänster och andra samhällstjänster

Barnverksamheten ska ges möjlighet att flytta fram sina positioner.
Färre projekt och fler fasta verksamheter!

Riv murarna mellan olika skolämnen! Vi bör utreda hur vi kan kombinera t.ex. musik o dans med andra skolämnen och skolan ska tydligare stimulera intresset för läsning

Vi ska införa kunskapsmål i årskurs 3, undervisningen i svenska ska stärkas och tillgången till litteratur ska bli bättre

Vi bör hitta hitta nya vägar för att nå både pojkar och flickor
. Nya medietyper – t.ex. datorspel – kan fungera som slussar till litteraturen. Dieselverkstadens bibliotek är ett exempelt på en lyckad satsning på unga män som målgrupp.

Utan förändring ingen utveckling!

Advertisements

One Response

  1. Det enda Adelsohn Liljeroth sade var att hon inte tänker lägga något förslag om att införa avgifter för vuxenlån. Det följer moderaternas policy om att det är kommunerna som i sista hand bestämmer. Jag börjar nästan sakna Stegö Chilo, som åtminstone var tydlig i sin neokonservatism. Vad säger förresten Författarförbundet om att införa avgifter? För mig som upphovsman är det tydligt, att låneavgifter i praktiken innebär att biblioteken hyr ut verk, och då vill jag ha en ordentlig ersättning för detta …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: