Biblioteksdagarna -07: “En plats för framtiden? Om biblioteket i det senmoderna samhället”

Kjell Jonsson, överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek: “En plats för framtiden? Om biblioteket i det senmoderna samhället”

Kjell Jonsson föredrag handlade om bibliotekens osäkra framtid, hur biblioteken kan och bör förhålla sig till det framväxande digitala nätverksamhället samt hur det förändrade medielandskapet förhåller sig till vårt ”senmoderna” samhälle i stort.

Biblioteken och bibliotekarierna söker en ny roll och ny identitet. Biblioteksdebatten är livlig, men debatterar vi – som vissa danska forskare menar – enbart för att legitimera vår egen existens? Eller har vi fler syften med våra grubblerier? Vill vi något mer? Kjell Jonsson menar att vi gör det och att vi visst kan göra skillnad även i vår nya digitaliserade, individualiserade och mångmediala tilllvaro.

Vi lever idag i ett samhälle präglat av kulturell rörlighet och fragmentarisering: det finns inte längre några självklara auktoriteter som avgör vad som är värdefullt att läsa eller lyssna på. Den föreskrivande kulturella makten – som byggdes upp kring det tryckta ordet – är hotad.
I den digitala senmodernintetet är det inte brist på information som är problemet utan snarare brist på frihet från information. (jfr. Thomas Hylland Eriksen: “Ögonblickets tyranni”)

Internet o globalisering kan innebär en söndervittring av en nationell offentlighet – det finns inte längre en enda offentlighet utan ett myller av sub-offentligheter. Bibliotek blir då bara EN av flera olika offentligheter.

Vi har som bibliotek, menar Kjell Jonsson, i den digitala världen förvisso förlorat vårt problemformuleringsprivilegium, men i en tillvaro av olika sub-offenltigheter kan vi göra biblioteken till den dominerande offentligheten. Vi kan spela den centrala rollen som stigfinnare i en oöverblickbar digital värld av ett ständigt ökande antal ettor o nollor. Vi kan bli de som vägleder igenom en ständigt växande bråte av kunskap.

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: