Best of Biblioteksdagarna!

bibldagarna

Biblioteksdagarna startar idag men det riktigt intressanta händer imorgon och på fredag:


TORSDAG

Re-thinking the role of libraries in the networked age
Tom Wilson, Professor Emeritus, University of Sheffield. Visiting Professor, University of Leeds Business School. Visiting Professor, Högskolan i Borås, Sweden.

Library 2.0
Michael Casey, Division Director, Technology Services, Gwinnett County Public Library, Georgia, USA.
2005 lanserade Michael Casey begreppet bibliotek 2.0. Sitt stora genombrott internationellt fick begreppet på Internet Librarian i London 2005. Under de senaste två åren har debatten stormat kring begreppet samtidigt som försöken att tillämpa ett 2.0-perspektiv sker inom olika delaspekter av biblioteksverksam-heterna. Michael Casey, vars nya bok ”Library 2.0” lanseras under mars 2007, presenterar för första gången för en svensk publik tankegångarna kring 2.0-begreppet.
Föredraget är på engelska


FREDAG

Samtal om samspel kring forskning
Vad ska beforskas inom biblioteks- och informationsvetenskapen och vem bestämmer det? Kan forskningen bli mer intressant om mer samarbete mellan praktik och forskning sker? Kan praktik och forskning mötas i ett 2.0 projekt?

Webb 2.0 – på riktigt!

Stockholm stadsbiblioteks virtuella bibliotek ÄR webb 2.0. Personalen och användarna skapar tillsammans sajten som många pratat om länge. Mats Hernvall enhetschef, virtuella enheten IT-avdelningen Stockholms stadsbibliotek, berättar om sajten och arbetet.

Ska bibliotek alltid vara en del av “Second Life”? Är du nyfiken på Bibliotek 2.0?
Ta plats på första parkett genom att lyssna på Boris Zetterlund, produktchef på Axiell Bibliotek, som ger sin syn på Bibliotek 2.0 och visar företagets produkter i ämnet.

Källkritik och webb 2.0
Hur förändras vår syn på expertis och kunskapens auktoritet med nya webbaserade redskap? Vad kan det få för konsekvenser för användarundervisning?

Library 2.0 – hype or new realities?
Hur skall biblioteksvärlden förhålla sig till 2.0-begreppet. Innebär det en ny plattform som möjliggör ett nytt betraktelsesätt på bibliotekens relation till det senmoderna samhället? Vad innebär brukarinflytande? Vad blir kvar av bibliotekarieidentiteten? I bakgrunden finns Sygmunt Baumann och Ulrich Bechs teorier om den andra moderniteten till vilka alla institutioner måste förhålla sig inklusive biblioteken.
Michael Casey inleder en diskussion som tar sin utgångspunkt i torsdagens föreläsning. Diskussionen sker på engelska. Samtalsledare: Roland Persson, Svensk Biblioteksförening

Läs mer på konferenssidan…

Advertisements

One Response

  1. […] Für alle Bibliot(h)ek 2.0-Fans, die gerade in Stockholm sind, gibt es hier noch einmal einen aktuellen Hinweis auf den heute beginnenden Biblioteksdagarna! […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: