Årets person är Du

You

Web 2.0 is a massive social experiment, and like any experiment worth trying, it could fail. There’s no road map for how an organism that’s not a bacterium lives and works together on this planet in numbers in excess of 6 billion. But 2006 gave us some ideas. This is an opportunity to build a new kind of international understanding, not politician to politician, great man to great man, but citizen to citizen, person to person. It’s a chance for people to look at a computer screen and really, genuinely wonder who’s out there looking back at them. Go on. Tell us you’re not just a little bit curious.

Läs mer om Dig och den nya sociala webben i senaste numret av Time…

Advertisements

2 Responses

  1. Som om vi inte hade nog med modern egocentrering – “Du” suger!

  2. Intressant vinkling av web 2.0-perspektivet som du gör. Jag har nog alltid sett den sociala webben som i grunden anti-ego, men man kan ju se det från ditt perspektiv också förstås: web 2.0 som uttryck för egocentrism.

    Fast, som vanligt är det “in the eye of the beholder”.

    Web 2.0 är vad var och en gör det till. Deltar man på webben för att man vill lyssna på andra eller vill man bara synas själv? Ja, det är upp till var och en att avgöra.

    Själv föredrar jag att tro på människans längtan och drivkraft att hjälpa andra, Jag tror att web 2.0 i grunden handlar om det. Lusten att upptäcka att det jag gör kan vara värdefullt för andra. Och att det är kul att hjälpa till utan att det alltid behöver sättas en prislapp på det man gör.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: