Blockera chatt? – Enkätresultat!

chatt

Denna vecka var det 71 personer som svarade på enkäten. Tack! 🙂

Veckans resultat:

En klar majoritet (94%) år helt eller delvis positivt inställda till att tillåta chatt på bibliotekens datorer.

84,5% är dessutom helt eller delvis positiva till att underlätta för användarna att chatta genom att synliggöra chattfrågetjänster (t.ex. Fråga biblioteket) samt installera t.ex. MSN Messenger och Skype på bibliotekens publika datorer.

De äldre är betydligt mer negativa till chatt än de yngre. I ålderskategorien 60-69 år instämmer hela 50% helt eller delvis i att biblioteken bör blockera chatt. I ålderskategorin 20-39 år är det bara 11% som gör det.

Läs mer detaljerade resultat samt kommentarer här:

"Biblioteken bör förbjuda chattande på de publika datorerna"

Alla
Instämmer helt 6%
Instämmer delvis 17 %
Instämmer inte alls 76 %
Vet inte 1%

 

"Biblioteken bör underlätta för användarna att chatta genom att synliggöra chattfrågetjänster (t.ex. Fråga biblioteket) samt installera t.ex. MSN Messenger och Skype på bibliotekens publika datorer."

Instämmer helt 48%
Instämmer delvis 37%
Instämmer inte alls 15%
Vet inte 0%

 

Fler män (26%) än kvinnor (21%) instämmer helt eller delvis i att biblioteken bör blockera chatt.

Fler biblioteksanställda (23,5%) än B&I-studenter (10%) instämmer helt eller delvis i att biblioteken bör blockera chatt.

De äldre är betydligt mer negativa till chatt än de yngre. I ålderskategorien 60-69 år instämmer hela 50% helt eller delvis i att biblioteken bör blockera chatt. I ålderskategorin 20-39 år är det bara 11% som gör det.
Könsfördelning
Män 44%
Kvinnor 56%

Åldersfördelning
60-69 7%
50-59 20%
40-49 22,5%
30-39 22,5%
20-29 28%

Jobbar i biblioteksvärlden
Ja 93%
Nej 7%

Studerar Biblioteks- och informationsvetenskap
Ja 16%
Nej 84%

Kommentarer:

 

Bra med tillgång till Messenger, Skype osv, men bara mer jobb för den i personalen som är utsedd till lokal IT-guru. Dessutom får gärna de kommunala IT-avdelningarna spatt över sådana tilltag. De jobbar ju i regel för att låsa ner datorerna så mycket som möjligt eftersom det underlättar för dem. Underbemannade som IT-avdelningarna är och med den åldersstruktur som råder på biblioteken så är det inte trovärdigt att erbjuda den typen av iofs användbara tjänster.

Komplex fråga. Vad är mindre viktig chatt där ungdomar sitter i en klunga och flatskrattat åt lustiga dialoger och vad är chatt inriktat på kunskapsinhämtande? Man kan knappast sortera chattandet i biblioteket. Det har man inte tid till.

Det är problematiskt att ens knåpa ihop en definition av "chat". Bättre då att biblioteken ger tillgång till ett så oinskränkt nyttjande av internet som möjligt, givetvis med restriktioner vad gäller porr- och liknande våldssidor.

Installerar man MSN messenger kan gamla inloggningar ligga kvar men detta kan ju iofs undvikas. Nyttjar man ett verktyg som arbetsredskap som Fråga bibliotekets chatt så tycker jag att andra chattforum ska vara tillåtna. Ett bra sätt att kommunicera.

Bibliotekspersonalen chattar på jobbet så varför inte studenterna? Det stör ju ingen annan.

Kommunikation och skrivande är väl ändå två centrala begrepp för bibliotek? Så hur kan man överhuvudtaget känna behov av att ställ en sådan fråga?

En bra idé kan vara att tidsbegränsa chattandet.

Allt chat är verkligen inte av ondo, men min beskäftiga bibliotekariesjäl påminner om alla dom goda och nyttiga länkar jag mödosamt lagt in som borde nyttjas till att inhämta allehanda kunskaper och insikter i stället för att slösa tiden på chat… här försöker man tala om för folk vad som är bra för dom åsså verkar dom inte bry sej !

Chatt är problematiskt bara i de fall det binder upp datorerna under lång tid, eller om biblioteket har få datorer. På bibliotek med en eller ett par publika datorer kan det vara motiverat att förbjuda chattande, medan det på andra bibliotek kan behövas en tidsbegränsning.

Det handlar om en öppen attityd, och inga pekpinnar, samt om demokrati. Tidsbegränsa de publika datorerna så går det nog bra.

Chattandet i sig är inget problem. Men, precis som med mobilen, ska det användas med vett och etikett. Problemet är barn och unga som sitter allt för länge vid datorerna. Det funkar kanske hemma där man kan sitta timme ut och timme in. Men inte på publika offentliga datorer som fler ska kunna ha glädje/nytta av.

Jobbar på ett forskningsbibliotek där förutsättningarna kanske är en smula annorlunda jämfört med ett folkbibliotek.

Biblioteken måste hänga med och inte förbjuda utveckling. Idag chattar folk för att få en direktkommunikation med varandra istället för att skicka e-post och det måste biblioteken kunna tillåta. Dessutom vore det underligt att förbjuda chatt mellan människor men tillåta det med bibliotekarier som t.ex Fråga biblioteket.

Förespråkar ett öppet samhälle, avarter får stävjas på annat sätt.

Jag tycker att man borde få använda chatt om man inte har någon egen dator hemma och detta är den enda möjligheten, men biblioteken behöver inte synliggöra tjänsterna.

Jag tycker inte att chattande bör förbjudas. Men man kan ju ha specifika datorer för det, som man ofta har för epost. Biblioteken ska underlätta kommunikation mellan människor, inte försvåra.

Förbjuda verkar meningslöst – det är ju ingen principiell skillnad mellan chat och t.ex. e-post.

Om man får ha datorerna under en tidsbegränsning tycker jag inte att det är några problem.

BIblioteket bör tillhandahålla en dator under en viss tid, t.ex. 30 min. som låntagaren gör vad den vill med, förutsatt att det inte är olagligt eller oetiskt. Att t.ex. spärra nynazistiska chatsidor skulle, om detr är tekniskt möjligt, vara en helt annan frågeställning tycker jag.

Jag använder själv MSN i arbetet för att kommunicera med mina kollegor på vår andra enhet eller kollegor som arbetar hemma. Studenter har troligen sina "kollegor" ännu mer utspridda och är säkert än mer betjänta av chatt-tjänster.

Det skulle vara väldigt motsägelsefullt att dels uppmuntra chat genom fråga bibliotekettjänster och dels förbjuda all annan chatverksamhet. De flesta chattjänstes som tex msn kan man dessutom använda samtidigt som man gör andra saker på Internet eller datorn överhuvudtaget.

 

 

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: