Bibliotek, Infotek eller Mediatek? Enkätresultat!

Providencia

Denna vecka var det 95 personer som svarade på enkäten. Tack för det! 🙂

Här kommer veckans intressanta resultat:
Bara 5% av de som svarade är helt positivt inställda till namnbyte medan majoriteten (95%) är helt eller nästan säkra på att de vill behålla namnet bibliotek.

Läs mer här:

Fler män (9%) än kvinnor (4%) tycker att biblioteken bör byta namn.

Fler biblioteksanställda (6%) än B&I-studenter (0%) vill byta namn

Ålderskategorien 40-59 år är generellt mer positiva (40-49 år: 16%, 50-59 år: 3,3%) till namnbyte än de yngre (20-39 år: 0%) och de äldre (60-69 år: 0%) 250 st.

Könsfördelning
Män 25%
Kvinnor 75%

Åldersfördelning
60-69 8%
50-59 32%
40-49 26%
30-39 15%
20-29 19%

Jobbar i biblioteksvärlden
Ja 91%
Nej 9%

Studerar Biblioteks- och informationsvetenskap
Ja 22%
Nej 78%

"Biblioteken bör fortsätta kalla sig bibliotek"

Alla
Instämmer helt 68,5 %
Instämmer delvis 26 %
Instämmer inte alls 5,5 %

Män Kvinnor J obbar bibl.världen Studerar B&I
Instämmer helt 70 % 70 % 68 % 75 %
Instämmer delvis 30 % 26 % 26 % 25 %
Instämmer inte alls 9 % 4 % 6 % 0 %

Ålder 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29
Instämmer helt 50 % 87% 56% 86% 50%
Instämmer delvis 50 % 10% 28% 14% 50%
Instämmer inte alls 0 % 3% 16% 0% 0%

 

Biblioteken bör byta namn till Infotek
Instämmer helt 6%
Instämmer delvis 20%
Instämmer inte alls 69%
Vet inte 5%

Biblioteken bör byta namn till Mediatek
Instämmer helt 3%
Instämmer delvis 17%
Instämmer inte alls 76%
Vet inte 4%


Biblioteken bör byta namn till:

Infotek
Mediatek
Lär- eller lärandecentrum
Med tanke på CD- och DVD-utlåningen, kanske diskotek!?! 🙂

Kommentarer

Det är väl innehållet som räknas i det här fallet, dva det är ganska poänglöst att byta ett namn som redan är ett begrepp. Namnet kan ju kvarstå fastän fler medier ryms i de fysiska lokalerna/begreppet.

Har sjukhusavdelningarna blivit effektivare av att kallas för vårdenheter? Känner du dig tryggare i frisörstolen om "hårologen" tar tag i dina tofsar och stripor? Är det renare i hörnen på bibblan efter lokalvårdaren än efter städaren? Kan kanske t.o.m. den utskällda svenska skolan bli bättre om den bytte namn till t.ex. – nja, kunskapskälla?

Bibliotek är ett begrepp. Innehållet kan/ska fyllas på med nytt material, men det förblir samma som det var genom tiderna – ett ställe där man får tillgång till information i form av lertavlor, papyrus, böcker, databaser…

Inarbetat varumärke bör ej bytas ut.

Det dominerande utbudet som erbjuds besökarna är fortfarande BÖCKER i de flesta bibliotek. Detta är en anledning till att fortsätta att kalla sig bibliotek (efter grekiska biblos). Den andra är att ett bibliotek är ett slags kulturarv, och börjar vi dribbla med det och kalla oss något som snarare associerar till den allmän datasal, avhänder vi oss vårt kulturarv i stället för att förvalta och utveckla det. Infotek och mediatek kan vi också ha, men hellre som en parallellinstitution till det klassiska biblioteket, ämnat för studier och tankearbete.

Jag tycker att bibliotek är ett vackert, väl fungerande namn. Vad kommer efter Media/Infotek??

Behåll namnet Biblioteket men få det att sortera under Informations-, kunskaps- och underhållningsnämnden (kommunala bibliotek).

Det finns all anledning i världen att byta namn – det går ju knappt att stava rätt ens när man skriver bibliotek…o det är ALLT FÖR förknippat till bara just BÖCKER – biblioteken är ju Så mycket MEER – eller?

Man ska inte förakta allt som ligger i "varumärket" bibliotek. Det är ett hyfsat internationellt begrepp, välbekant och neutralt på rätt sätt. Varför ska vi ge oss in i språkkosmetik typ städerska som ska ha heta lokalvårdare….

CocaCola har inte bytt bara för att drycken inte längre innehåller kokain, man byter inte ett etablerat och uppskattat varumärke! Bibliotek är bäst på bibliotek! Detta mångtydiga utttalande är sant i alla tolkningar!

Naturligtvis skall det vedertagna namnet "bibliotek" vara kvar. ALLA vet vad ett bibliotek är. Mediatek/infotek osv kan ju vara precis vad som helst!

Jag tycker det är viktigt att boken och den tryckta informationen är bibliotekets själ.Att inte skämmas för detta i IT hysterins tidevarv.Att vara stolt över det folkbildande, att känna ansvar för dem som står utanför datorernas värld,invandrare,äldre,funktionshindrade och barnen.

Biblioteken har ett svårt pedagogiskt problem att ta itu med. Begreppet bibliotek är inarbetat, men bilden av bibliotek stämmer inte med verkligheten. Det finns politiker som tror att det handlar om boklån och att stämpla, om människors behov av kvälls- och förströelseläsning. Faktiskt. Ska ordet bibliotek behållas måste det återerövras, tillföras sitt rätta innehåll av information, kunskap, lärande, frizon, virtuell värld etc. Att ersätta det med mediatek (vad är det?) eller Infotek (ännu värre) fungerar inte. Begreppet lärcentrum funkar inte heller eftersom allt som inte är direkt lärande utesluts. Alltså: Bibliotek med en intensiv marknadsföring av ordets moderna innehåll.

Anlita en bra marknadsföringsbyrå som kan hitta på ett namn som fungerar i Nutiden. Bibliotek och bibliotekarier ger fel associationer eller??

De bibliotek som satsar i första hand på böcker kan gott fortsätta kalla sig bibliotek. För de andra går Mediatek lika bra och låter kanske mer lockande. Infotek låter urtråkigt, som ett företag i B-ligan

Om biblioteken skulle följa namnrelaterade trender skulle de få byta namn vart femte år! Om tjugo år kommer biblioteksbegreppet åter att vara inne och de som en gång bytte namn kommer att hånas postumt.

Det skall heta Bibliotek. Punkt slut!

Namnet bibliotek är inarbetat – varför ändra?

Ordet bibliotek har blivit ett "varumärke"

Biblioteken är till för att motverka analfabetism. Stöd då detta och skapa inte hela tiden nya svengelska ordbildningar.

Lärandecentrum är i vissa fall ett bra namn men det är i de fall biblioteksverksamheten verkligen har uppnått en pedagigisk resurs. Nyttjas inte olika medier i utbildningen i kombination med vanlig litteratur anser jag inte heller det är ett komplett lärandeventrum. När det gäller ett "klassisk" bibliotek är just denna benämning tillräcklig? Men visst, infotek är väl inte helt fel. Jag undrar dock lite över denna ständiga diskussion av namnet… måste "biblitoek" anses vara föråldrat? Och vem tycker det egentligen…

Varken mediatek eller infotek talar om verksamheten och pedagogik. Mediatek endast medierna. Infotek finns redan för annan verksamhet i Malmö t ex. SYV

I infotek glöms kulturuppgiften bort, mediatek ger andra associationer. De allra flesta bibliotek har väl ändå boken som primärt material!?! Tycker snarare att vi kan ge ordet ett nytt innehåll/nya associationer för användarna.

Ett bibliotek är ett bibliotek, ett mediatek är ett mediatek och ett infotek är ett infotek. 3 olika saker, med tre bra namn.

Ett bibliotek är ett bibliotek är ett bibliotek, typ!

Det finns redan infotek på lite olika ställen, så jag tror det skulle bli förvirrande.

Det finns så oändligt många fler medier i dagens samhälle, som överför lagrad kunskap – och det är ju vad texter i allänhet gör. Det finns rullband, kassetter, CD-skivor, DVD-skivor, digitala och analoga bandspelare, LP-skivor, EP-skivor och singlar, stålbandspelare, hårddiskar, minnespinnar, minneskort, digitala kameror av alla sorter etc. etc. och alla bär på information.

Redan på 1960-talet bytte man namn på Fagersta Stadsbibliotek och man höll ut i nästa två år med namnet "Mediatek" . Det går alltså lika bra att så att säga byta innehåll på begreppet Bibliotek som att byta namn på det. Det lär ju ta avsevärd tid innan ett "normalt" bibliotek inte till sin huvuddel består av böcker, tidningar och tidskrifter.

Allt måste inte förändras! Bibliotek är ett känt begrepp, med en känd innebörd. Dessutom känner kanppast alla till ordets etymologi. Är hjärtligt trött på att det läggs ned energi/pengar på meningslösheter som namnbyten. Blev "posten" bättre efter sitt namnbyte…?!!!

Frågorna ställs fel. Definiera först vad ett bibliotek är !!!! Därefter kan funktioner som infotek eller mediatek börja diskuteras. Bokotek är inte det detsamma som bibliotek; betyder inte bibliotek just samling av böcker eller lokal för samling av böcker

Namnet "bibliotek" är tillräckligt bra och inarbetat och behöver inte ändras. Vi får absolut inte förytliga det och kalla det "infotek" då det ju uppenbarligen är skillnad på information och kunskap! "Mediatek" blir för anpassat och onödigt som ett tillrättaläggande rent tekniskt bara.

Advertisements

One Response

  1. Håller på att göra ett förslag på ett sk. “Mediatek” i Helsingborg ( I en kurs på arkitekturhögskolan CTH) Finns det åsikter i detta diskussionsforum huruvida ett Mediatek bör sammanfogas med ett redan existerande Bibliotek eller snarare ligga enskilt?

    Kan ett mediatek kombineras med en tågstation? Fungerar det med det snabba tempot som resenärerna har?
    Hur ser ni på mediateket? Behöver man lugn och ro och avskiljdhet eller är det snabb informationsinhämtning som är viktigast?

    Hemskt tacksam för svar om detta ämne! gärna snabbt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: