Mobil i bibblan – Enkätresultat!

mobilTack alla ni som svarade på enkäten! Hela 250 personer gick in och svarade och kommenterade, fantastiskt! 🙂

Här kommer resultaten:

Hela 67% av de som svarade kan tänka sig mobilanvändning i biblioteket. Bara 33% sade sig vara helt emot.

Läs mer här:
– Något fler män (70%) än kvinnor (66%) ställer sig positiva.

B&I-studenter (72%) är en aning mer positiva än biblioteksanställda (67%)

De yngre är generellt mer positiva till mobilanvändning i biblioteket (20-39 år: 79%) än de äldre (40-49 år: 66%, 50-59 år: 58%, 60-69 år: 62%)
Respondenter
250 st.

Könsfördelning
Män 25%
Kvinnor 75%

Åldersfördelning
60-69 8,4 %
50-59 29,6 %
40-49 28%
30-39 22,8%
20-29 11,2%

Jobbar i biblioteksvärlden
Ja 94,4%
Nej 5,6%

Studerar Biblioteks- och informationsvetenskap
Ja 11,1 %
Nej 88,9%

"Jag tycker att det ska vara tillåtet att använda mobiltelefon i biblioteket"

Alla
Instämmer helt 25 %
Instämmer delvis 42 %
Instämmer inte alls 33 %

Män Kvinnor J obbar bibl.världen Studerar B&I
Instämmer helt 27 % 25 % 26 % 18 %
Instämmer delvis 43 % 41 % 41 % 54 %
Instämmer inte alls 31 % 34 % 33 % 27 %

Ålder 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29
Instämmer helt 19 % 24% 26% 32% 18%
Instämmer delvis 43 % 34% 40% 47% 61%
Instämmer inte alls 38 % 42% 36% 21% 21%

 

Kommentarer

Som på alla offentliga platser ska naturligtvis mobiltelefonpratandet ske med hänsyn till omgivningen. Kanske tom med lägre röstvolym än vanlligt på ett bibliotek, där viss ro ska härska. Dock sällan dödstystnad

Grundregel: att inte störa andra besökare

Det bör finnas mobilfria avdelningar förstås, exv vid läseplatser

Det måste bara få finnas lugna vrår i samhället.

Med avstängd signal samt vanligt prathyfs ser jag inget problem alls med mobiler. Det är ju tillåtet att prata med varandra och jag tycker vi borde kommit längre än hyschandet. Dock tycker jag att det ska finnas mobilfriaytor men de kan vara de samma som de tysta läsesalar som ofta finns på större bibliotek

Hos oss är biblioteket en mötesplats på alla nivåer även mobil

Självklart

Att låntagarna pratar i mobil i bibblan har jag inget emot. Det som stör är om de pratar högt i sina telefoner eller om telefonerna har höga ljudsignaler. Min uppmaning är att man sätter mobilen på tyst läge (med vibrator på) alternativt det lägsta ringläget (om vibrator saknas).

För mig är det ofattbart att biblioteksbesökare som diskuterar med bibliotekarien vid informationsdisken (med eventuell kö bakom sig) utan ett ord avbryter diskussion om hans/hennes frågeställning till bibliotekarien när det börjar blinka och blinga i fickan! Då är det enligt min åsikt helt OK för bibliotekarien att ta nästa informationssökare i kön eller ringa ett arbetssamtal själv – för att lite fint (elakt?) markera tokigheten i situationen. Har sett samma uppförande i butiker, på vårdcentralen etc. Hallå gott folk, lär er hyfs, vill jag bara säga. Jag är helt emot mobiler på bibliotek! Om man väntar ett livsviktigt samtal, kan man väl gå ut med jämna mellanrum och kontrollera om någon ringt.

Mobiltelefoner inställda på "ljudlöst" är OK!

Störande

Personalen på mitt bibliotek har nästan enbart mobiler och det är ju jättekonstigt om inte besökarna kan använda sina. Eventuellt skulle man kunna ha mobilfria zoner. Men jag tycker att principen för biblioteksregler borde vara att man får göra allt som inte är olagligt eller stör andra besökare

Jag tycker att man ska få ta emot samtal men att man ber att få ringa upp senare eller att man lämnar biblioteket under samtalet. Det kanske inte funkar på stora bibliotek men på mindra folkbiblitek som det jag jobbar på så fungerar det bra.

På speciella platser

Helt tyst i tyst läsesal. I övrigt anpassat till ljudpolicy i övriga biblioteket. Att få ha mobilen på och kunna se om där kommer meddelande är rimligt i hela biblioteket.

Införa regler för begränsat anv i avsedda zoner i biblioteket;ps med teknikens utveckling kommer successivt biblioteket in i mobilen…..ds

Pratande i mobiltelefon vid info och lånedisk, när man samtidigt får hjälp av bibliotekarie eller assistent är mycket oartigt. Det skulle inte behövas förbud mot det, för det är så självklart. Men något har hänt sedan mobiltelefonen blev "obligatorisk", så tyvärr behövs delvis ett förbud.

Ok att ha mobilen på och svara om man går ut och pratar, ev. pratar väldigt tyst. Man kan ju ha mobilen på enbart vibration och ha signalen avstängd. Tycker inte att ett bibliotek ska vara helt tyst – vi måste ju själva kunna prata så att våra låntagare hör vad vi säger. Vår policy är att man inte får prata i mobilen i biblioteket, men jag säger bara till om det stör.

Man ska inte avskärma biblioteken från resten av världen, men ganska många biblioteksbesökare säger att de blir störda av mobilerna

OK att använda med förstånd, gå undan lite, inte prata så högt, dämpa signalen, inte svara om man får hjälp i info- eller expeditionsdisk.

Om det nu är så att de som bestämmer över biblioteken upplever mobiltelefoner som någonting provocerande kan man väl kompromissa och mobilfria rum, eller mobilfria avdelning – annars välkommnar jag mer ljud på biblioteken.

Det är svårt att neka någon att använda mobiltelefon så länge som personalen själva använder den.. Men man önskar ju lite diskretion från låntagarna och visst blir man trött på alla dessa olika signlaer… lite surr i fickan skulle nog behövas

OK om det inte stör, och givetvis i krissituationer. Men inte alldeles fritt fram att låta hur mycket som helst för det. Bibliotekets egna, fasta telefoner stör också, vad kan man göra åt det?

I en cafédel – helt ok. Men inte inne i själva biblioteket. Där vill de flesta låntagare ha en tystare miljö, utan signaler, snack och avbrott.

Om man behöver vara nåbar under biblioteksbesöket, kan man kanske använda tystare ringsignal och prata diskret…

Skapa fler mobilfria zoner. Till biblioteket ska jag kunna gå och veta att det är en mobilfri zon.

Det kan vara tillåtet om man har vibration och inte talar alltför högt. Problemet är att trots förbudsskylt har man höga musiksignaler, som spelar länge, samt talar mycket högt.

Nu när mobiler har tysta signaler, vibrationer osv och den som pratar i densamma visar hänsyn så tycker jag att det ska vara tillåtet. Det är ju ljudnivån snarare än pratet som gör det jobbigt. Om man får umgås och prata med folk inne på biblan i normal samtalston borde man ju också få prata i telefon i normal samtalston…tycker jag.

Ren idioti att begära att folk ska lämna sitt liv utanför bibblan, och mobilen är i allra högsta grad en del av folks liv. Givetvis inte i tysta läsesalar, men i resten. Vi pratar ju med varandra, svarar i fasta telefoner. Biblioteket ska vara en mötesplats och då måste man prataBiblioteket ska inte vara en mossig plats där man blir hyschad utan en plats dit man lockas, kolla till exempel Idea stores i London!

Men gärna avstängd ringsignal

Om man har telefonen på ljudlös stör det inte någon när det ringer. Om man talar i mobiltelefonen i samma röstläge som om man pratade med någon som satt bredvid tycker jag också att det är ok. Det är ringsignalerna och det högljudda pratandet som stör.

Jag har inget emot att folk pratar i mobiltelefon på biblioteket om man stänger av ringsignalen och bara har vibrator på. Då störs ingen av att det ringer och pratar man bara i normal samtalston stör det inte mer än att människor sitter och pratar öga mot öga på biblioteket. Skulle man inte få prata i mobil skulle man lika gärna kunna införa samtalsförbud helt och hållet. Alltså, tillåt mobiltelefon men utan ringsignal på biblioteket.

Jobbigt när folk pratar högt i mobilen. Känsliga saker som jag inte vill höra. Sedan kan jag tycka det är lite nonchalant om jag som personal hjälper en låntagare som mitt i konversationen tar upp mobilen och svarar.

 

Om man använder telefonen med vett, och inte stör folk runt omkring tycker jag att det är ok. Det är samma sak som när man talar med en annan biblioteksbesökare, man tar hänsyn till de som finns i närheten.

Folk pratar högt och stör både studenter och personal som har komplicerade informationsfrågor att hjälpa till med.

Allt handlar givetvis om hur man hanterar det, respekt o vanligt vett i samklang. Samtidgt bör man inte negliera människors behova av tysta (och mobilfria) zoner. Men det handlar ju kanske just om zoner – inte hela miljöer eller byggnader.

Man kanske kan ha särskilda mobiltillåtna zoner (katalogrum, refavdelning el. motsvarande, om man behöver ringa och kolla något med nån kompis eller så) men annars kan det väl få vara tyst.

På vårt bibliotek är det tillåtet att prata i mobil och det känns inte särskilt störande. Och OM det blir för höljutt kan man ju alltid säga till. Det funkar självsanerande. Folk hyssjar när dom blir störda

Som allt: med förnuft och känsla!

Ibland kan det vara befogat att använda mobilen, men för det mesta är det mycket störande.

Ett diskret samtal mellan hyllorna må vara hänt, men det vanliga är störande och många signaler från en väl gömd mobil, följt av ett högljutt samtal mitt på golvet.

Självklart skall störningar i form av ringsignaler och högljutt prat som följer i mobiltelefonernas spår vara helt förbjudna i biblioteken.Bör lämnas in i reception eller informationsdisk innan man går in i biblioteket

Den får inte avge någon signal och samtalet måste föras lågmält.

Det ska vara samma regler som vid vanliga samtal, alltstå inte störa genom att vara för högljudd.

Inte så länge som 9 av 10 mobilpratare totalt struntar i att visa någon som helst hänsyn till sin omgivning

Låt de som behöver prata i sin mobil inom ett speciellt område/rum. Men låt det mesta av biblioteket vara mobilfritt!

Självklart ska man få svara i sin mobil i bibl. MEN man ska tänka på ljudnivån på signal samt en ha långa irriterande samtal.

Eftersom man automatiskt höjer rösten när man pratar i telefon är det olämpligt med mobilsamtal på bibl. Enligt hörselskadade som jag pratat med är det mycket störande med mobilprat i offentliga lokaler.

Om bara mobilsamtal hade varit tysta hade det inte varit några problem. Men många har långa, högljudda, irriterande ringsignaler och ett flertal skriker i sina telefoner när de borde samtala normalt. Låt biblioteken vara en frizon! Stäng av mobilen när du kommer in i biblioteket. Akuta samtal kan ske i en "mobilruta" i t.ex. i entréerna

Eftersom folk ofta pratar så himla högt i mobilen, mycket mera störande att lyssna på än när två fysiskt närvarande personer pratar med varandra.

Är mobilens ringsignal avstängd och man samtalar i dämpad ton, ser jag inget direkt hinder. Sedan förstår jag inte helt människors behov att alltid vara anträffbara. Det är mycket irriterande och respektlös, om någon ( t ex en kund) man för ett samtal med öga mot öga, utan ursäkt avbryter sig och genast svarar i telefon. Det finns telefonsvarare och möjlighet att skicka SMS, som man kan lyssna eller titta på vid ett senare tillfälle, då man inte är upptagen.

Jag jobbar på ett universitetsbibliotek och vi är studenternas arbetsplats. Det vore väldigt konstigt om man inte skulle få använda sin telefon där. Däremot bör det finnas en tyst läsesal där inget prat vare sig i mobil eller mellan personer i verkligheten ska förekomma. Detta brukar vara ett önskemål från studenterna också.

Jag kan inte se någon anledning till att diskreta ringsignaler och lågmälda samtal skulle vara förbjudna. Tråkigt nog är det fortfarande så att biblioteksvärlden befolkas av en hel del paragrafryttare som ser som sin största uppgift att se till att bibliotekets besökare lyder REGLERNA i alla lägen vare sig det behövs eller ej. Hur många gånger har man inte själv hört, det idiotiska argumentet: "Vi har våra regler" . Ibland förstår jag varför biblioteken kan framstå som torra ogästvänliga platser helt ur synk med omvärlden.

Tillåtet med tyst läge.

Dock bör man ha en "tyst läsesal" eller vad man nu vill kalla det, så det finns möjlighet till total tystnad någonstans

Som låntagare (ett fult ord) är det bra att kunna ringa hem och fråga om den och den boken ska lånas osv. Vi på biblioteken har alltså i vissa lägens själva nytta av att låntagarna kan ringa. Däremot vill ingen ha skrällande ringsignaler och höggljudda pratare.

Mobiltelefon aktiverad i tyst läge är väl OK

Svårt att införa generellt förbud. Sköter man pratandet snyggt, d v s snabbt svarar och säger att vederbörande får ringa senare, alternativt travar ut i bättre "pratmiljö", då ska man väl få ha den med sig och påslagen i alla fall. Tyvärr finns det människor med dimmig uppfattning om hänsyn till läsande medmänniskor som babblar och pratar på och dessa får man tillrättavisa.

Så länge det inte görs på ett störande sätt så är det väl ok. Alltså inte inne i tysta läsesalar, och i den övriga publika miljön bör man ha signalen avstängd.

Oerhört störande med ständiga tel.signaler och folk som babblar rakt ut i luften. Schhhh. I läsesalarna ska det vara tyst,

Uttalat tysta avdelningar bör markeras, i övrigt bör mobilen få vara på, men samma krav på hänsyn som vid vanliga samtal kan omgivningen såklart ställa!

Lite vett och etikett kring ringande och svarande är dock på sin plats

Jag har gett upp! Det går inte att förbjuda mobiltelefoni i biblioteket så det är lika bra att tillåta. Utom i tysta läsesalen förstås

ingen ringsignal och man ska prata tyst

Tycker att man kan arbeta med zoner i biblioteket, helt tysta läseplatser – alltså mobilen avstängd, och vissa ställen med "tysta mobiler", alltså utan ringsignalen på. Sedan fritt fram i största delen.

Mobiltelefon är ett viktigt kommunikationsmedel framförallt för ungdomar och vi vill väl ha ungdomar som besökare och användare av våra bibliotek. Förbudet mot mobiltelefon ger ett gammaldags intryck och bidrar till bilden av det "dammiga biblioteket".

På de flesta andra istitutioner och platser där folk träffas bio teater konserter föredrag är det accepterat att man stänger av mobiler eftersom andra upplver dem som störande.

Biblioteket är i huvudsak en arbetsplats både för anställd personal och besökaren/användaren (i mitt fall ett universitetsbibliotek). Kommunikation måste få förekomma men många har glömt att det går bra att dämpa rösten. Det blir lätt störande om allt publikt utrymme blir en social arena.

Under förutsättning att man inte använder ringsignal tycker jag det är helt ok. Pratar gör man ju ändå

avstängd signal och diskret prat

Men hellre på bibblan än på gator och torg, bussar, tåg, etc. Det är ju aldrig något viktigt som sägs. Pratarna är så upptagna av sin korkade konversation att de aldrig inser sin egen obetydlighet

I dagens kommunikativa samhälle anser jag att det är svårt att förbjuda mobilanvändning på bibliotek. Dock tycker jag att mobilanvändning i "sociala rum" borde vara förknippat med en viss hyfs. Inte prata t ex vid låne- eller infodisk, och hålla samtalen korta. Bibliotek är ju även en plats för studier och relativt ostörd läsning.

Biblioteket ska vara en lugn miljö (dock inte nödvändigtvis knäpptyst), och många blir stressade av alla ringsignaler och att lyssna till andras telefonsamtal.

Mobil är en självklarhet nuförtiden, och tysta bibliotek tillhör forntiden!

Samma regler som alltid – man får inte störa andra. Samtal är alltid en potentiell störning, men telefoner är inte mer störande än annat prat där man håller nere tonläget och hyfsar språket. Ringsignaler kan däremot vara störande, men man kan be mobilanvändare sätta sin telefon på ljudlös så att den enbart vibrerar i någons ficka – det stör ingen.

Om bibliotekets lokaler är utformat så att det finns en mängd rum/läsesalar där man kan stänga ute ljud så borde det vara tillåtet i vissa delar av lokalerna. Men oftast är inte lokalerna så väl planerade och då är det väldigt störande med både prat o mobilsignaler.

Man kan stänga av ringsignalen och bara ha den på vibration, kolla vem som ringer och sedan gå undan där man ine stör. Tjejer med barn på dagis och/eller i skolan måste vara nåbara. Jo, faktiskt papporna bryr sig inte om sådant.

Låntagarna ska dämpa sina ringsignaler, svara snabbt, tala lågt och om samtalet blir långt gå ut. På vårt gymnasiebibl. följs dessa regler och det fungerar utmärkt. Fotograferingsförbud tycker jag är påkallat.

Det borde finnas ett särskilt område inom varje bibliotek som det är tillåtet att ha mobilen på.

Det är ljudnivån som är intressant inte hur man åstadkommer ljudet, om folk pratar högt med varandra eller någon i mobilen spelar ju ingen roll, det ska var ganska tyst på biblioteket , varierande ljudnivå i olika delar av biblioteket, t ex varken prat eller mobil i "läsesalen"

Alla ljud ska vara avstängda. Låg samtalston stör inte om man pratar med varandra eller i telefon. Varför pratar många så högt i telefon?

Beror på hur du använder den, inte tillåtet att prata högt men att sms:a samt korts lägmälda samtal är OK.

Mycket störande för övriga personer i biblioteket

Det är framför allt alla olika signaler som är störande. Om mobilerna ringer ljudlöst är mycket av problemet borta. Det går ju inte att förbjuda folk att prata vanligt på biblioteket så då borde det fungera att prata normalt i mobilen också.

Eftersom det verkar så svårt att efterleva ett totalt förbud tycker jag att man ska få ha mobiltelefon påslagen – men bruka den med MYCKET hänsyn! Dvs ljudlös profil (inga ringsignaler o sms-pip) och tala lågmält. ….men det är väl ofta så det blir även med ett totalförbud, tyvärr.

Absolut inte!!!

Folk kan ju försöka dämpa volymen när det rings och när de talar men det stör mig inte om folk pratar i mobiltelefon. Det har varit tillåtet i vårt bibliotek sen flera år tillbaka och det är ingen som har klagat. Däremot inrättade vi ett tyst läsrum pga en stor efterfrågan, men det berodde inte enbart på mobiltelefoner.

 

Biblioteket måste bli studentens arbetsplats, där att svara i telefon kan vara möjligt. Dock med själklarheter som avstängd ljudsignal och avgränsade utrymmen där det fortfarande inte tillåts.

Sker det hyfsat tyst utan att andra störs av det tycker jag det är acceptabelt.

"Om" alla biblioteksanvändare använder sig av rätten att svara i sin mobil finns det knappast någon skillnad mellan att sitta på spårvagn eller i bibliotek. Man kan lika gärna stanna hemma om man ändå inte vill koncentrera sig på läsning, forskning eller att skriva. Hänsynstagande tillvarandra, att ta vara på den sista möjligheten att få befinna sig i en tyst miljö är enl min åsikt värdefulla ingredienser i vardagslivet. Det finns ju möjlighet att ha sin mobil tystgående och att gå ur läsesalen/motsvarande och svara/prata när man är utom hörhåll för övriga biblioteksbesökarna. Fast det blir rätt så mycket joggandet genom läsesalarna- har vi märkt.

Om man har telefonen på ljudlös, samtal ska vara tillåtna men ideliga mobilsignaler kan vara påfrestande.

Många låntagare kommer till biblioteket för att de vill vara i en lugn miljö. Samtal i dämpad röst – ja, mobiltelefoner – nej!

Inte överallt. Vi har ett torg där vi tillåter mobilsnack. Det funkar bra.

Skapa tysta rum så tystnaden erbjuds. I övrigt ska biblioteken vara en del av människors vardag (och där vill de flesta kunna bli nådda av t ex sina barn , föräldrar eller vänner).

Mycket irriterande med alla ringsignaler i ett bibliotek.

Jag tycker att det kan vara tillatet, men att man da samtidigt kan ha rum(lasesalar och likn.) dar det inte ar tillatet. Sa kan folk valja!

Det gäller att alla tar hänsyn till varandra och om man är absolut tvungen att ha mobilen på så ska den vara ljudlös och användas med respekt för andra besökare!

Jag tycker det är ok att använda mobiltelefon så länge ljudet är avstängt eller mycket lågt. Talar man i sin telefon är det bra att ta hänsyn till andra besökare.

Biblioteket som mötesplats måste innebära att man inte bara kan samtala med personer närvarande inom bibliotekets väggar utan att man självklart måste acceptera samtal med mobiltelefoner (självklart under förutsättning att man håller en hyfsad samtalston :-)) precis som vi måste acceptera kommunikation via rösten mha MSN, Skype, GTalk osv…

Man kan ju sätta upp skyltar mm om att det är lämpligt att prata lite tyst även i telefon. Det är ju det folk retar sig på egentligen…

Eftersom man får prata i ett bibliotek ska man väl också kunna prata i en mobil, dock ej jättehögt…

biblioteket är en mötesplats och därför är det också självklart att användarna ska få använda mobil. Jag utgår från att användarna själva förstår att när de pratar i mobilerna anpassar de rösten till den rådande ljudnivån i biblioteket.

Inga förbud! men mobilfria zoner t ex vid studieplatser, datorer.

Sms bör vara tillåtet i vissa områden tycker jag. Inte i tysta läsesalar om man har såna, dock. Samtal, nej.

Mobilfria utrymmen lär ju behövas, men överlag.. javisst!

Man behöver inte alltid vara nåbar, och det är störande för omgivningen.

Biblioteket bör vara en mobilfri zon!

Att vara tillgänglig och kunna nå andra är väl OK men höga ringsignaler och att prata så högt tycker jag är väldigt störande både för oss som jobbar och våra kunder.

Att ta hänsyn till andras lärande och kunskapsinhämtning är inte särskilt höga anspråk på en biblioteksbesökare. Inom några områden måste vi kunna kräva en frizon från mobiltelefoner: på biografen, på föreläsningen, på konserten och på biblioteket. I Japan har alla stängt av sina ringsignaler. Det kan vara en början.

Sätt telefonen på tyst signal/vibrering och gå ut och ta samtalet utanför. Det är ingen som vill höra hur många liter mjölk du skall handla på hemvägen eller andra "viktiga" samtal som man tvingas höra. Vissa mobilsamtal kan faktiskt vara störande.

Bara stupida människor utan känsla för hänsyn till andra talar i telefon i ett bibliotek. Gå ut på gatan och gapa.

Klart oartigt av låntagaren att tala i tfn när man betjänar dem. Också störande för andra låntagare som vill ha det lugnt omkring sig i biblioteket. Tummen ned för mobilen i biblioteket alltså!

I undantagsfall och utan ringsignal på.

Så länge man inte stör andra genom att t.ex. prata högljutt, leka med mobilsignaler, osv.

Det är ju inte mobilerna i sig som stör. Det är ju användarna – som inte anpassar signalerna/signalstyrkan eller sitt tal/sin röst efter plats och situation.

Men höga ringssignaler är ett ofog

Det skall vara tillåtet, förutsatt att det finns en tyst läsesal i biblioteket (mobilfri sådan) för de som inte vill bli störda under studier. Den som använder sin mobil i bibblan får också lov att göra det med viss diskretion.

Det beror på vad man menar med använda. Det man stör sig på är ringsignaler och folk som pratar högt. Om man väntar ett viktigt samtal tycker jag man borde få ha den på om man har den på vibrationsläge eller annat tyst läge och går ut för att prata.

 

Som anställd kan det finnas orsak att använda sin mobil, men som besökare borde det vara ganska stora restriktioiner. I en livlig avndelning kan det vara ok att prata i sin telefon, om folk ändå sitter och pratar runt om kring, men ringsignaler ÄR enerverande så då borde de vara avstängde. Detta kan vara något svårt att förmedla så kanske är det bara enklast att helt förbjuda mobiler på biblan.

Eftersom folk (både besökare och personal) pratar med varandra på biblioteket och det ofta ganska högt, så ser jag inte att det skulle vara värre att prata i mobil. Det som kan störa är ringsignaler, men man kan väl be folk stänga av ljudet eller ha låg volym istället för att förbjuda mobilen helt.

Vi får tillräckligt med strålning på oss och ljud omring så det är en självklarhet att mobiltelefonerna skall vara avstängda.

I tysta rum/salar ska det vara absolut förbjudet men ingen annanstans. Så lite regler som möjligt i biblioteket tycker jag, folk ska känna sig som hemma. Alla äger biblioteket.

Det är väl onödigt att öka strålningen ytterligare??!

Man måste inte vara tillgänglig överallt hela tiden. Möjligen tillåtet att ha ljudet avstängt och gå ut och prata. Många besökare kommer till biblioteket för att få lugn och ro, studera eller annat, och de bör man ta hänsyn till. Biblioteket ska vara en lugn plats i det stressiga och högljudda samhället – sådana platser behövs.

Ringsignalen skall helt klart vara avstängd. Däremot ser jag det som ok med ett kort och ganska tyst samtal om det är ett viktigt samtal man måste ringa. Däremot är inte biblioteket rätt plats för "sociala" samtal de bör ringas i privat miljö. Det som är särskilt störande med mobilprat jämfört med vanligt "tillåtet" samtal mellan två personer är att man bara hör halva samtalet. Ett uppbrutet och stötvis ljudflöde är mer störande än ett mer konstant.

Åtminstone på ett litet bibliotek är det störande med alla fantasifulla signaler, som är anpassade för döva, och egendomliga envägssamtal med förmodat döva… Kanske att det inte märks så mycket på stora bibliotek där det också kanske är en viss ljudnivå hela tiden?

Självklart ska det vara så tyst som möjligt på ett bibliotek! Citat ur Arbetsmiljöhandboken: "Vi störs [också]av ljud vi inte kan kontrollera och förutsäga. […]Andras samtal eller telefonsamtal som vi hör, fast vi inte vill höra, stör och distraherar. Det beror på att våra hjärna reagerar på den typen av signaler och försöker tolka dem. […]Det spelar ingen roll hur starkt ljudet är, så länge det går att uppfatta vad som sägs." Att tala i mobil bland andra människor på bibliotek är bara ett av många tecken på vår tids självcentrering.

Mycket irriterande med folk som småpratar i mobilen på biblioteket, särskilt i kön till lånedisken. Står man i kö ska man stänga av sin mobil och särskilt när man har sitt ärende med lånediskpersonalen. Man kan möjligtvis få ha sin mobil på för att vara tillgänglig på biblioteket, men i så fall bör man ha låg signal, svara snabbt och avsluta samtalet snabbt och bara lämna korta meddelanden-absolut inte småprata. /Irriterad bibliotekarie på högskolebibliotek

Ja, det tycker jag, precis som att man får och ska tala med varandra i biblioteket. Men, naturligtvis med omdöme och respekt för andra besökare precis som allt annat man gör på biblioteket.

Precis som det finns mobilfria avdelningar på tåg kan det finnas områden där det är tillåtet med samtal. Att helt förbjuda det överallt leder till strategier för att komma runt förbudet. Jag tror mer på att ha det som på t.ex. Stockholms universitetsbibliotek – vissa rum är heltysta, där får man inte ens använda tangentbord för att klickande stör – på andra ställen är det tillåtet med samtal osv.

Min erfarenhet är att ungdomar sköter sitt mobilhanterande, både prat och sms mycket bättre än vuxna som ofta pratar alldeles för högt och dessutom vandrar runt under pratandet. Så för mig får ungdomarna gärna använda mobil på bibblan.

Detta är som alla vet ett internationellt problem. inget bibliotek ha hittills lyckats stävja detta så vi får väl ge oss !

av ngn anledning har folk har en tendens att nästan skrika när de pratar i mobil och man tvingas höra både det ena och det andra, sms är ok

D.v.s. inte att prata – kolla telefonsvarare eller sms tycker jag är ok. Det gäller inte enbart bibliotek, jag störs av allt mobilprat, t.o.m. vid vårt kaffebord på jobbet tar man ogenerat emot samtal.

Jag tycker det ska vara tillåtet med mobil om ljudet är avstängt. Och man kan få prata i den om man inte pratar så högt!

Vi måste värna om de sista tysta (babbelfria) zonerna i samhället, platser avsedda för att läsa, tänka, skriva och koncentrera sig intellektuellt. Detta är omöjligt med pipande, ringande mobiler och högljudda samtal om privata ärenden, som omgivningen tvingas åhöra mot sin vilja. Varför protesteras det inte mer mot de ständigt pågående akustiska våldtäkterna i offentliga miljöer?!

Ok att tala i mobil, men av hänsyn till alla andra bör ringsignalen vara avstängd

Jag tycker att mobiltelefonen kan vara påslagen, men användas med omdöme och med ringsignalen avstängd.

Bör vara tillåtet, men gärna skyltning som uppmanar till att visa hänsyn. Mobilfria områden kan gärna finnas inom biblioteket, ex.vis tysta läsesalar.

 

Advertisements

7 Responses

 1. […] bibl.se gjorde en undersökning om attityder till mobiltelefoner på bibliotek. […]

 2. Med anledning av debatten som brutit ut på Biblist har jag ytterligare en kommentar. (Ett debattinlägg tycker att biblioteken är bakåtsträvande när tystnad / lugn & ro förespråkas och att man inte kan kräva att besökarna ska lämna sitt liv utanför biblioteket.) Vem tycker att det är OK att bli störd av ringande mobiler i andra kulturella eller informativa sammanhang, som t ex teater-/biobesök eller ett föredrag?

 3. Bättre att de använder mobilen är ber att få låna vår telefon. VIktigt att de inte har någon hög signal, det är signalerna som stör mest, samt om de inte litar på apparaten utan ropar som om det skulle höras till Korpiloombolo eller AFghanistan.

 4. Under en dag i biblioteket kan man höra en kakafoni av olika roliga signaler. Som många har påpekat, avstängd signal och lågmält samtal stör nästan ingen. Naturligtvis, inga samtal i tyst läsesal.

 5. Mobil i bibblan, vilken märklig fråga?
  Det beror väl på vilken typ av biblioteksverksamhet man vill ha.
  Det går inte att sätta upp en regel och säga ja eller nej till mobil, oavsett hantering, på alla bibliotek, överallt.

  Låt det vara olika!
  Vill man att biblioteket ska fungera som en oas och en lugn plats för reflektion och återhämtning så är det väl helt i sin ordning att poängtera lägre samtalsvolym, hänsynstagande till andra och ibland helt tysta rum. Det är naturligtvis många som söker det och uppskattar den typen av bibliotek mycket högt.

  Vill man däremot att biblioteket ska vara en mötesplats och ett levande/givande ställe för kommunikation, aktiviteter och annat spännande vore det naturligtvis helt förödande att införa regler mot kommunikation som helt motverkar den tanken.

  Våra låntagare är olika och har olika behov, låt tusen blommor blomma och låt biblioteken få vara olika.

  Tydlighet och kommunikation ja tack,
  generella regler utan eftertanke nej tack!

 6. bibl.se » Mobil i bibblan – Enkätresultat!…

  bibl.se har lavet en undersøgelse omkring brug af mobiltelefoner i biblioteket. 250 har svaret og størstedelen er positive indstillet. Læse hele resultatet på bibl.se » Mobil i bibblan – Enkätresultat!
  Fundet via Ev…

 7. Frågan är om resultatet är representativt för hela bibliotekariekåren (det är ju främst de som besvarat enkäten) eller mest gäller de som diskuterar i Biblist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: